logo szkolySzkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 04 stycznia 2019 r.
w sprawie : wprowadzenia zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji  i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 04 stycznia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 04 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany rozkładu lekcji i przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 6/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie:wprowadzenia Ceromoniału szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

Zarządzenie Nr 7/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 21 lutego 2019r.
w sprawie: planu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 25 lutego 2019r.
w sprawie: wprowadzenia procedury rekrutacji orazwarunków i trybu przyjmowanipowołania szkolnej komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji na szczeblu szkolnym Konkursu Wiedzy o Czeladzi w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 10/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 12 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 8 marca 2019r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 14 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 14 marca 2019r.
w sprawie:  powołania szkolnej komisji konkursowej  do przeprowadzenia I etapu   Konkursu Wiedzy historycznej "Klasówka powstańcza 2019" w  Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi 

ZARZĄDZENIE NR 15/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 19 marca 2019r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 16/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 18/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 20 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2019/2020.

ZARZĄDZENIE NR 21/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie: wprowadzenia procedury rekrutacji orazwarunków i trybu przyjmowania uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie: powołąnia komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 kwietnia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 kwietnia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 02 kwietnia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 26/2019
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi regulaminów korzystania z pracowni, sal gimnastycznych i innych obiektów sportowych

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie: wprowadzenie regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 28/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 30/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 06 maja 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 31/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 05 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 32/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 07 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 33/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 10 czerwca 2019r.
w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania stypendium motywacyjnego oraz stypendium sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 34/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 11 czerwca 2019r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2018/19

ZARZĄDZENIE NR 35/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 14 czerwca 2019r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2018/19

ZARZĄDZENIE NR 37/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły
w roku szkolnym 2018/19

ZARZĄDZENIA NR 38/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 W Szkole podstawowej nr 2

ZARZĄDZENIA NR 39 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 26 czerwca 2019r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2

Zarządzenie Nr 40 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie: ustalenia i wdrożenie Polityki zarządzania kluczami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Zarządzenie Nr 41 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie: ustalenia i wdrożenie Instrukcji zarządzania incydentami w zakresie cyberbezpieczeństwa w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Zarządzenie Nr 42 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie: ustalenia i wdrożenie Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Zarządzenie Nr 43 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie: ustalenia i wdrożenie Zasad postępowania użytkownika obowiązują-cych podczas przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 44/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 45 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 14 sierpnia 2019r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Bezpieczeństwa Informacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Zarządzenie Nr 46 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 14 sierpnia 2019r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu użytkowania komputerów przenośnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Zarządzenie Nr 47 /2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 14 sierpnia 2019r.
w sprawie: wprowadzenia Polityki Ciągłości Działania, Polityki Czystego Biurka i pulpitu, Polityki Kontroli Oprogramowania , Polityki Postępowania ze Sprzętem i Nośnikami, Polityki Szacowania Ryzyka, Polityki Zarządzania Incydentami, Regulaminu Pomiaru Skuteczności Zabezpieczeń i Systemu Zarządzania Bezpie-czeństwem Informacji, Procedurę Metodyki Szacowania Ryzykiem, Polityki Za-rządzania Zmianami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 48 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 23 sierpnia 2019r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie: w sprawie powołania pracownika ds.bhp w Szkole Podsawowej nr 2
w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi oraz nauczycieli emerytów i rencistów

ZARZĄDZENIE NR 51 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej działającej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 52 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 53/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjno- Kasacyjnej w Szkole Podstawowej Nr2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 54 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 4 września 2019r.
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 55,56/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr2 w Czeladzi
z dnia 1 października 2019r.
w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

ZARZĄDZENIE NR 57/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 07 października 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 58/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 08 października 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 59 - 66 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu przedmiotowego z języka polskiego,matematyki, j. angielskiego, biologii, geografii, historii, fizyki. j. hiszpańskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 68/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 06 listopada 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 69 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury obiegu dokumentacji w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

Zarządzenie Nr 70/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi  w okresie od 02. 01. 2020 r. do 31. 12 .2020”

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE Nr 72 /2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 12 grudnia 2019r.
w sprawie: zmiany ilości przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej oraz przydziału innych asortymentów stanowiących wyposażenie służbowe pracownikaZARZĄDZENIE NR 73/2019

ZARZĄDZENIE NR 73/2019
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie: powołanie zespołu powypadkowego

Kategoria: Powiązane pliki [ 65 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ZARZĄDZENIE NR 73/2019 ZARZĄDZENIE NR 73/2019 20-01-03 15:04 15.91KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 73/2019
ZARZĄDZENIE NR 72/2019 ZARZĄDZENIE NR 72/2019 20-05-19 17:37 53.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 72/2019
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 20-05-20 14:18 37.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 71/2019
Zarządzenie Nr 70/2019 Zarządzenie Nr 70/2019 19-12-05 10:40 16.27KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 70/2019
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 ZARZĄDZENIE NR 69/2019 20-05-19 17:36 30KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 69/2019
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 19-11-18 10:24 13.57KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 68/2019
ZARZĄDZENIE NR 67/2019 ZARZĄDZENIE NR 67/2019 20-05-20 11:29 15.84KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 67/2019
ZARZĄDZENIE NR 59-66/2019 ZARZĄDZENIE NR 59-66/2019 20-05-20 11:15 54KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 59-66/2019
ZARZĄDZENIE NR 58/2019 ZARZĄDZENIE NR 58/2019 19-10-22 13:44 15.58KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 58/2019
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 ZARZĄDZENIE NR 57/2019 19-10-22 13:43 16.51KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 57/2019
ZARZĄDZENIE NR 55,56/2019 ZARZĄDZENIE NR 55,56/2019 20-05-20 17:03 34.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 55,56/2019
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 ZARZĄDZENIE NR 54/2019 20-05-19 17:34 31KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 54/2019
Zarządzenie nr 53/2019 Zarządzenie nr 53/2019 20-05-20 14:21 30KB pobierz plik: Zarządzenie nr 53/2019
ZARZĄDZENIE NR 52/2019 ZARZĄDZENIE NR 52/2019 20-05-19 17:33 37KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 52/2019
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 ZARZĄDZENIE NR 51/2019 20-05-19 17:33 38.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 51/2019
ZARZĄDZENIE NR 50/2019 ZARZĄDZENIE NR 50/2019 20-05-20 11:28 13.71KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 50/2019
ZARZĄDZENIE NR 49/2019 ZARZĄDZENIE NR 49/2019 20-05-19 17:37 25KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 49/2019
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 20-05-19 17:32 29KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 48/2019
ZARZĄDZENIE NR 47/2019 ZARZĄDZENIE NR 47/2019 20-05-20 11:46 53.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 47/2019
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 ZARZĄDZENIE NR 46/2019 20-05-20 11:46 51.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 46/2019
ZARZĄDZENIE NR 45/2019 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 20-05-20 11:45 51.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 45/2019
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 ZARZĄDZENIE NR 44/2019 20-05-20 16:57 788.95KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 44/2019
ZARZĄDZENIE NR 43/2019 ZARZĄDZENIE NR 43/2019 20-05-20 11:45 51.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 43/2019
ZARZĄDZENIE NR 42/2019 ZARZĄDZENIE NR 42/2019 20-05-20 11:44 51KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 42/2019
ZARZĄDZENIE NR 41/2019 ZARZĄDZENIE NR 41/2019 20-05-20 11:44 50.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 41/2019
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 ZARZĄDZENIE NR 40/2019 20-05-20 11:44 49.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 40/2019
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 ZARZĄDZENIE NR 39/2019 20-05-19 17:41 12.78KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 39/2019
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 ZARZĄDZENIE NR 38/2019 20-05-19 17:40 12.29KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 38/2019
ZARZĄDZENIE NR 37/2019 ZARZĄDZENIE NR 37/2019 20-05-19 17:40 16.58KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 37/2019
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 ZARZĄDZENIE NR 36/2019 20-05-19 17:39 13.7KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 36/2019
ZARZĄDZENIE NR  35/2019 ZARZĄDZENIE NR 35/2019 19-06-19 09:11 15.7KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 35/2019
ZARZĄDZENIE NR 34/2019 ZARZĄDZENIE NR 34/2019 20-05-19 17:39 14.35KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 34/2019
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 ZARZĄDZENIE NR 33/2019 20-05-20 14:23 28KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 33/2019
ZARZĄDZENIE NR 32/2019 ZARZĄDZENIE NR 32/2019 19-06-10 10:04 15.62KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 32/2019
ZARZĄDZENIE NR 31 /2019 ZARZĄDZENIE NR 31 /2019 19-06-05 19:12 13.34KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 31 /2019
Zarządzenie NR 30 / 2019 Zarządzenie NR 30 / 2019 19-05-20 18:58 16.47KB pobierz plik: Zarządzenie NR 30 / 2019
ZARZĄDZENIE NR 29 / 2019 ZARZĄDZENIE NR 29 / 2019 19-05-20 19:08 15.88KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 29 / 2019
ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019 ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019 19-05-20 18:58 16.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 28 / 2019
ZARZĄDZENIE NR 27/2019 ZARZĄDZENIE NR 27/2019 20-05-20 16:56 574.92KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 27/2019
ZARZĄDZENIE NR 26/2019 ZARZĄDZENIE NR 26/2019 20-05-19 17:37 32.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 26/2019
ZARZĄDZENIE NR 25/2019 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 19-04-07 21:27 18.94KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 25/2019
Zarządzenie Nr 24/2019 Zarządzenie Nr 24/2019 19-04-01 10:19 15KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 24/2019
Zarządzenie Nr 23/2019 Zarządzenie Nr 23/2019 19-04-01 10:19 15KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 23/2019
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 ZARZĄDZENIE NR 22/2019 20-05-20 16:56 813.58KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 22/2019
ZARZĄDZENIE NR 21/2019 ZARZĄDZENIE NR 21/2019 20-05-20 16:56 730.48KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 21/2019
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 ZARZĄDZENIE NR 20/2019 20-05-19 17:38 14.22KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 20/2019
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 19-03-28 11:18 18.95KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 19/2019
ZARZĄDZENIE  NR 18/2019 ZARZĄDZENIE NR 18/2019 19-03-28 11:17 18.92KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 18/2019
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 ZARZĄDZENIE NR 17/2019 19-03-28 11:16 18.94KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 17/2019
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 ZARZĄDZENIE NR 16/2019 19-03-28 11:16 19.03KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 16/2019
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 ZARZĄDZENIE NR 15/2019 20-05-20 16:56 652.02KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 15/2019
ZARZĄDZENIE NR 14/2019 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 20-05-19 17:30 15.13KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 14/2019
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 20-05-19 17:30 30.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 13/2019
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 20-05-19 17:32 49KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 12/2019
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 ZARZĄDZENIE NR 11/2019 20-05-20 16:55 711.42KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 11/2019
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 ZARZĄDZENIE NR 10/2019 20-05-20 16:55 720.3KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 10/2019
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 ZARZĄDZENIE NR 9/2019 20-05-20 16:55 873.01KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 9/2019
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 ZARZĄDZENIE NR 8/2019 20-05-20 16:54 703KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 8/2019
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 ZARZĄDZENIE NR 7/2019 20-05-19 17:31 14.27KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 7/2019
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 ZARZĄDZENIE NR 6/2019 20-05-19 17:28 30.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 6/2019
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 ZARZĄDZENIE NR 5/2019 19-02-01 18:27 18.96KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 5/2019
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 ZARZĄDZENIE NR 4/2019 19-02-01 18:27 13.67KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 4/2019
Zarządzenie nr 3 / 2019 Zarządzenie nr 3 / 2019 19-01-10 17:42 31.5KB pobierz plik: Zarządzenie nr 3 / 2019
Zarządzenie nr 2 / 2019 Zarządzenie nr 2 / 2019 19-01-10 17:42 15.96KB pobierz plik: Zarządzenie nr 2 / 2019
Zarządzenie nr 1 / 2019 Zarządzenie nr 1 / 2019 19-01-10 17:41 33.5KB pobierz plik: Zarządzenie nr 1 / 2019

Redakcja strony: 2019 Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł 2019-01-10 17:35:50
  • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł 2020-05-20 17:09:24
  • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł 2020-05-20 17:09:21
  • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł 2020-05-20 17:09:21
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Szkolna 6,
41-250 Czeladź
Tel. 32 265 85 69
sp2[at]sp2.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl