logo szkolySzkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie: powołania szkolnej komisji konkursowej  do przeprowadzenia eliminacji na szczeblu szkolnym Konkursu Wiedzy o Czeladzi w  Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia  03 lutego 2020 r.
w sprawie: planu  realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 03 lutego 2020 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi  w okresie od 02. 03. 2020 r. do 31. 12 .2020 r.”

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 04 lutego 2020 r.
w sprawie: Powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 04 lutego 2020 r.
w sprawie: Powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 6/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury rekrutacji oraz warunków i trybu przyjmowania uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na  rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie: Powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 8/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie: Powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 02 marca 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 10/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 02 marca 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji  i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 02 marca 2020 r.
w sprawie: Powołanie zespołu powypadkowego

ZARZĄDZENIE NR 12/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie: pracy zdalnej

ZARZĄDZENIE NR 13/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 14/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 08 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi na  rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 08 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi , Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi oraz Regulaminu użytkowania prywatnego sprzętu informatycznego w celu wykonywania pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie: określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w okresie epidemii

ZARZĄDZENIE NR 18/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury wyboru podręcznika, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez nauczyciela/zespół nauczycielioraz tworzenia szkolnego zestawu podręcznikóww Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi
(Załącznik znajduje sie w dziale "Procedury Szkolne" Załącznik nr 1)

ZARZĄDZENIE NR 19/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 kwietnia 2020r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I w Szkole Podstawowej nr 2  w  Czeladzi na rok szkolny 2020/2021. 

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 04 maja 2020r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na : „Budżet Obywatelski – Wioska Urwisów przy Szkole Podstawowej nr 2  im. Marii Konopnickiej w Czeladzi"

ZARZĄDZENIE NR 21/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie: badań na obecność koronawirusa Covid-19.

Zarządzenie nr 22/ 2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 20 maja 2020r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi na wypadek zakażenia COVID-19 na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji 

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 20 maja 2020r.
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy  biblioteki szkolnej  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 26/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 maja 2020r.
w sprawie: wprowadzenia procedury dopuszczenia do użytku programów nauczania w Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 2  w Czeladzi”

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 19 czerwca 2020r.
w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania stypendium motywacyjnego oraz stypendium sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 29/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 Link do załącznika 1

ZARZĄDZENIE NR 31/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 Link do załącznika 1

ZARZĄDZENIE NR 32/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 lipca 2020r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 08 lipca 2020r.
w sprawie: ustalenia warunków opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 34/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury (zał nr 1) zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi na wypadek zakażenia COVID-19 na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji

ZARZĄDZENIE NR 35/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi od dnia 01.09.2020 roku do zniesienia stanu epidemicznego

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 31 sierpnia 2020r.
w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi oraz nauczycieli emerytów i rencistów

ZARZĄDZENIE NR 38/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 17 wrzesnia 2020r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 17 wrzesnia 2020r.
w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 39 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zarządzenie nr 33 / 2020 Zarządzenie nr 33 / 2020 20-08-31 11:13 46KB pobierz plik: Zarządzenie nr 33 / 2020
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 ZARZĄDZENIE NR 34/2020 20-08-31 11:16 15.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 34/2020
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 ZARZĄDZENIE NR 35/2020 20-09-01 18:59 28.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 35/2020
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 ZARZĄDZENIE NR 36/2020 20-09-01 18:59 29KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 36/2020
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 ZARZĄDZENIE NR 37/2020 20-09-10 18:10 13.43KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 37/2020
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 ZARZĄDZENIE NR 38/2020 20-09-16 12:15 13.75KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 38/2020
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 ZARZĄDZENIE NR 39/2020 20-09-16 12:19 31KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 39/2020
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 ZARZĄDZENIE NR 32/2020 20-07-01 16:59 60.38KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 32/2020
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 ZARZĄDZENIE NR 31/2020 20-07-01 17:02 13.09KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 31/2020
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 ZARZĄDZENIE NR 30/2020 20-07-01 17:02 12.29KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 30/2020
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 ZARZĄDZENIE NR 29/2020 20-06-25 11:25 62.11KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 29/2020
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 ZARZĄDZENIE NR 28/2020 20-06-25 11:28 84.81KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 28/2020
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 ZARZĄDZENIE NR 27/2020 20-06-24 16:22 34KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 27/2020
Zarządzenie Nr 26/2020 Zarządzenie Nr 26/2020 20-06-01 12:45 15.25KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 26/2020
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 ZARZĄDZENIE NR 25/2020 20-06-01 10:35 14.26KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 25/2020
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 ZARZĄDZENIE NR 24/2020 20-05-27 11:09 15.44KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 24/2020
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 ZARZĄDZENIE NR 23/2020 20-05-20 11:48 31KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 23/2020
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 ZARZĄDZENIE NR 22/2020 20-05-22 10:34 14.57KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 22/2020
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 ZARZĄDZENIE NR 21/2020 20-05-20 09:34 15.2KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 21/2020
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 ZARZĄDZENIE NR 20/2020 20-05-08 11:52 17.19KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 20/2020
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 ZARZĄDZENIE NR 19/2020 20-04-30 11:27 14.64KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 19/2020
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 ZARZĄDZENIE NR 18/2020 20-04-28 12:38 15.48KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 18/2020
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 ZARZĄDZENIE NR 17/2020 20-04-28 11:40 17.18KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 17/2020
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 ZARZĄDZENIE NR 16/2020 20-04-28 11:39 15.89KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 16/2020
ZARZĄDZENIE NR 15/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2020/2021 ZARZĄDZENIE NR 15/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2020/2021 20-04-08 13:55 30.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 15/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2020/2021
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 ZARZĄDZENIE NR 14/2020 20-03-25 13:16 14.38KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 14/2020
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 ZARZĄDZENIE NR 13/2020 20-03-25 13:16 18.36KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 13/2020
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 20-03-25 13:32 17.79KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 12/2020
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 ZARZĄDZENIE NR 11/2020 20-09-16 12:09 14.73KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 11/2020
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 ZARZĄDZENIE NR 10/2020 20-03-25 13:14 33.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 10/2020
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 20-03-25 13:13 13.3KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 9/2020
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 ZARZĄDZENIE NR 8/2020 20-02-13 10:37 13.71KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 8/2020
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 ZARZĄDZENIE NR 7/2020 20-02-10 09:34 16.46KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 7/2020
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 ZARZĄDZENIE NR 6/2020 20-03-25 13:12 33.5KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 6/2020
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 ZARZĄDZENIE NR 5/2020 20-02-06 15:15 13.67KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 5/2020
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 ZARZĄDZENIE NR 4/2020 20-02-06 15:14 14.08KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 4/2020
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 20-02-06 15:14 16.26KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 3/2020
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 ZARZĄDZENIE NR 2/2020 20-03-25 13:12 14.29KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 2/2020
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 20-03-25 13:11 12.86KB pobierz plik: ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Redakcja strony: 2020 Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł 2020-02-06 15:06:37
 • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł 2020-09-16 12:19:03
 • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł 2020-09-16 12:18:58
 • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł 2020-09-16 12:18:58
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Szkolna 6,
41-250 Czeladź
Tel. 32 265 85 69
sp2[at]sp2.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl