Strona główna/Aktualności/Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy

Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy

26 Lutego 2021

Plan interwencji - Działania edukacyjne w ramach profilaktyki wad postawy


1. Opis problemu:Problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów i związane z tym ryzyko wad postawy to kwestia niezwykle istotna zwłaszcza w wieku od 6 do 10 lat, gdy dziecko jest najbardziej narażone na wykształcenie się u niego wad postawy. W tym czasie dziecko intensywnie rośnie co w zestawieniu z kilkugodzinnym siedzeniem w ławce szkolnej i ograniczoną swobodą ruchu może niekorzystnie rzutować na nawyki dotyczące postawy ciała. Ekwipunek dzieci klas I-III przekracza najczęściej 10% masy ciała /u 65% uczniów klas pierwszych stwierdzono 10% przekroczenie masy ciała a u 21% uczniów  przekroczenie masy ciała wynosi 15% /.
2. Grupa docelowa:Adresatami działań edukacyjnych są uczniowie szkół podstawowych a szczególnie  dzieci w klasach od I do III.
3. Cel interwencji:• podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu,• zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, • konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży a tym samym zbieganie o zdrowie ich kręgosłupa i właściwą postawę ciała.
4. Ramy czasowe: styczeń - grudzień 2021 r.
5. Koordynatorzy, realizatorzy, partnerzy interwencji:• koordynatorzy powiatowi: pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,• partnerzy: jednostki organizacyjne systemu oświat z ternu woj. śląskiego /szkoły podstawowe/.
6. Metody/formy realizacji interwencji z uwzględnieniem warunków wypływających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej /SARS-CoV-2/:• organizacja działań edukacyjnych do wybranej grupy docelowej /w miarę możliwości/,• umieszczenie informacji na stronach internetowych 

do góry