ERASMUS+

16 Kwietnia 2021

Pani Magdalena Dyrda, która jest szkolnym koordynatorem projektu pt. „Inside Out”, wzięła udział w kolejnym spotkaniu online z przedstawicielami szkół partnerskich z: Holandii, Portugalii, Turcji, Irlandii oraz Słowacji. Podczas spotkania zostały omówione ważne kwestie dotyczące realizacji działań projektowych oraz organizacji mobilności. Z uwagi na trudną sytuację pandemiczną w naszych krajach wizyty nie mogą zostać zrealizowane w tym roku szkolnym. Wszyscy mamy nadzieję na szybki powrót do normalności oraz na przystąpienie do wykonywania zadań związanych z programem Erasmus+.

do góry