Obozy sportowe

29 Sierpnia 2022

Szkoła Podstawowa nr 2 organizuje dla uczniów klas sportowych obozy sportowe w Brennej.
Koszt obozu to 665,00zł.
Klasa VIa i VIIIa wyjeżdża w terminie od 19 - 23 września 2022r., wpłaty należy dokonać
do 14.09.2022r.
Klasa IVa i Va wyjeżdża w terminie 17 - 21 października 2022r., wpłaty należy dokonać do
12.10.2022r.
Prosimy wpłacać należność na konto szkoły 98 1050 1269 1000 0022 7178 2076, wpisując
w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

do góry