Strona główna/Aktualności/VII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI O TEMATYCE (..)

VII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ - REGULAMIN

11 Października 2023

Organizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Czeladzi ( nauczyciele: p. Ewa Kozieł, p. Beata Machura)

Adresaci:

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

Cele:

 • rozbudzenie zainteresowań poezją patriotyczną i jej promocja;
 • kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa;
 • krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
 • ukazanie dążeń do niepodległości oraz piękna ojczystego kraju poprzez pryzmat utworów poetyckich;
 • uwrażliwienie na piękno poezji patriotycznej;
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności recytatorskich uczniów;
 • współpraca z innymi nauczycielami i rodzicami - zaangażowanie nauczycieli i rodziców

 w przygotowanie uczniów  do występów.

 

Regulamin konkursu:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej klasy SP2;
 • konkurs polegał będzie na wyłonieniu spośród uczestników najlepszego recytatora w kategorii klas I - III i  IV- VIII;
 • każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować z pamięci jeden wybrany przez siebie wiersz

o treściach patriotycznych dowolnego autora;

 • Jury przy ocenie prezentacji będzie brało pod uwagę:
 • zgodność utworu z tematyką konkursu;
 • opanowanie pamięciowe tekstu;
 • zrozumienie i interpretację utworu;
 • dykcję, akcent, intonację;
 • ogólne wrażenie artystyczne;
 • do dnia 27 października 2023 r. należy udział w konkursie zgłosić organizatorom: p. E. Kozieł lub p. B. Machurze;.
 • konkurs planowany jest na 7 listopada (wtorek) 2023 r. na godzinę 9.50 (klasy 1-3) i 10.45. (klasy 4-8).

 

Nagrody:     

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe - w kategorii klas I - III , IV - VIII.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.                                                                                   

                                                                                                                Serdecznie zapraszamy.

 

do góry