Strona główna/Aktualności/Wielki Test o Konstytucji 3-go Maja

Wielki Test o Konstytucji 3-go Maja

29 Kwietnia 2021

Regulamin Szkolnego Konkursu Historycznego 2021

CEL OGÓLNY KONKURSU :
Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU :
● Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja
● Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.
● Rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo - skutkowych, kreowanie myślenia historycznego.
● Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.
● Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

TERMIN KONKURSU:
5 maja 2021 roku, godzina 15.00

REGULAMIN KONKURSU
Adresaci i przebieg konkursu:
a) konkurs jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej : klasy IV - VIII
b) konkurs odbędzie się 5 maja 2021 roku o godz. 15 00 na platformie TEAMS w zespole Wielki Test o Konstytucji 3 -go Maja,
c) udział w konkursie: wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do swoich wychowawców, wychowawcy przesyłają listę uczniów do organizatora,
d) termin zgłoszeń upływa 4 maja 2021 r.
e) forma konkursu: pisemna, uczniowie otrzymają zestaw pytań zamkniętych oraz otwartych,
f) przy takiej samej liczbie punktów będą decydowały pytania dodatkowe (dogrywka),
g) zakres tematyczny: tematyka konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i czasami stanisławowskimi,
h) nagrody: wszyscy laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi.

Zagadnienia:
1. Charakterystyka panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
2. Ważne daty z epoki stanisławowskiej: 1764, 1765, 1768, 1772, 1773, 11788-1792, 1791, 1792, 1793,1794, 1795.
3. Pojęcia: złota wolność, liberum veto, wolna elekcja, prawa kardynalne, czarna procesja, Targowica, uniwersał połaniecki, order Virtuti Militari, obiady czwartkowe.
4. Przyczyny i skutki insurekcji kościuszkowskiej.
5. Stronnictwa Sejmu Wielkiego.
6. Postacie: Stanisław Małachowski, Jan Dekert, Hugo Kołłątaj, Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski, Jakub Jasiński, Jan Kiliński, Tadeusz Rejtan, Stanisław Staszic, Wojciech Bogusławski, Stanisław Konarski, Grzegorz Piramowicz.
7. Reformy sejmu porozbiorowego.
8. Reformy Sejmu Wielkiego.
9. Postanowienia Konstytucji 3-go Maja.
10. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej.

 

Serdecznie zapraszam do udziału!

Opiekun konkursu:
Agnieszka Pietruszka

do góry