Strona główna/Aktualności/Wyciągnij rękę do naszej planety...

Wyciągnij rękę do naszej planety...

5 Grudnia 2021

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 zawsze towarzyszyła nauczaniu dzieci i młodzieży. W tym roku przystąpiliśmy do realizacji zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Zielona ręka” promowanego przez Fundację Ekologiczną Gaja. Wykonaliśmy 5 zadań.

Przy zadaniu „Dajmy rzeczom drugie życie” uczniowie, w okresie nauczania zdalnego, wykonywali z niepotrzebnych odpadów przedmioty codziennego użytku tj. piórniki, przyborniki, dając im w ten sposób właśnie - drugie życie. Najciekawsze prace można było zobaczyć na stronie internetowej szkoły.

Kolejne zadanie polegało na napisaniu „Listu Dla Ziemi”. Na godzinach wychowawczych klasy 4-8 w swoich listach opisały, w jaki możemy zadbać o naszą planetę. Najciekawszy list klasy 5a został zilustrowany pięknymi rysunkami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły.

„Śmieciobranie” to akcja zachęcająca dzieci i młodzież do segregacji odpadów w swoich domach, w celu zmniejszenia ich objętości na wysypiskach. Pogadanki na temat segregacji śmieci zostały przeprowadzone na godzinach wychowawczych w klasach 1-8. Ponadto odbyło się sprzątanie terenu wokół szkoły oraz okolic Lasku Brzozowego, w celu likwidacji dzikich wysypisk na terenie Czeladzi.

„Sadzimy tlen” to kolejne zadanie, podczas którego klasy 1-5 wykonywały różnymi technikami plastycznymi na arkuszach papieru swoje drzewo. Natomiast klasy 6-8 posadziły wokół szkoły 13 żywotników, produkujących tlen i będących ozdobą naszej placówki. Wychowawcy w klasach 1-8 przeprowadzili pogadanki (z wykorzystaniem prezentacji, filmów) - dlaczego warto sadzić drzewa.

„Kup deskę” to z kolei zadanie promujące przygotowanie drewnianych domków, pryzm liści dla pożytecznych, owadożernych ssaków, jakimi są jeże. Okres zimy to też trudny czas dla ptaków, dlatego klasy 1-3 wykonały karmniki, dzięki którym będą dokarmiać ptaki zamieszkujące okolice naszej szkoły.

Z każdej akcji szkoła wysyłała sprawozdanie i dzięki temu nasze miasto widnieje na mapie Polski jako gmina, w której dzieci już od najmłodszych lat są edukowane do życia zgodnego z naturą. Mamy nadzieję, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, więc Czeladź ma szansę na mieszkańców, którzy będą racjonalnie wykorzystywać zasoby Ziemi, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza oraz ograniczając niszczenie środowisk, w którym żyją liczne gatunki roślin i zwierząt, a także człowiek.

Nauczyciele biologii SP2

Marta Leszczyńska

Ilona Rams-Ociepka

do góry