Strona główna/Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:
 
  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi, 41-250Czeladź, Szkolna6, zwanym dalej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi;tel. 32 265 85 69, e-mail: , (dalej: Administrator).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przesyłając zapytania na adres Administratora lub poprzez e-mail: .

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

mgr Marta Świderek

do góry