Plik ETR

Gdzie się znajdujemy?

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi znajduje się przy ulicy Szkolnej 6

Kadra kierownicza

Dyrektorem jest mgr Marta Świderek
Zastępcą dyrektora jest mgr Agnieszka Szkutnik

Czym zajmuje się szkoła?

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi jest placówką publiczną która:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
 • realizuje ustalone przez ministra zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Kontakt z pracownikami szkoły

Zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

 • Do szkoły można zadzwonić na numer tel. 32 265 85 69
 • Wysłać e-mail na adres
 • Napisać pismo i przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi, ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź
 • Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

Sekretariat

W sekretariacie załatwisz wszystkie sprawy takie jak zostawienie lub pobranie pism lub podań lub innych dokumentów. Tutaj również załatwisz sprawy związane z pracą szkoły.

Jak trafić do sekretariatu?

 • Wejdź głównym wejsciem od strony ulicy Szkolnej,
 • Przed soba zobaczysz szklane drzwi. Po prawej szklane okienko dyżurki,
 • Poczekaj, aż ktos otworzy drzwi. W razie potrzeby zadzwoń lub zapukaj do okienka dyżurki,
 • Osoba z personelu skieruje lub zaprowadzi Cię do sekretariatu.

 

do góry