Strona główna/Aktualności/HYMN POLSKI W SZKOLNYM KONKURSIE PIĘKNEGO PISANIA „O (..)

HYMN POLSKI W SZKOLNYM KONKURSIE PIĘKNEGO PISANIA „O DYREKTORSKIE PIÓRO”

23 Marca 2022

W Szkole Podstawowej nr 2 wybrzmiały tematy o hymnie narodowym i jego twórcy Józefie Wybickim - Patronie Roku 2022.
W bieżącym roku przypada 225. rocznica napisania słów „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, 95. rocznica ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym.
Intencją pomysłodawczyń projektu historyczno - literackiego: pani Beaty Machury i pani Agnieszki Pietruszki było krzewienie wśród społeczności szkolnej postaw patriotyzmu, uhonorowanie i upamiętnienie Józefa Wybickiego - jednego z najważniejszych działaczy politycznych polskiego Oświecenia oraz odtworzenie historii Mazurka Dąbrowskiego jako wydarzenia ważnego dla Polski i Polaków.
W koncepcji pracy, nauczycielki uwzględniły przygotowanie Konkursu Pięknego Pisania „O Dyrektorskie Pióro” dla uczniów klas 4-8,którego ideą była promocja słów hymnu państwowego, napisanego odręcznie przez jego uczestników. Zamierzeniem organizatorek było także zachęcenie do dbania o język ojczysty, motywowanie do pracy nad własnym charakterem pisma, doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania, przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  • I miejsce- Emilia Chabińska, klasa 7 b
  • II miejsce - Maja Grzebinoga, klasa 7 c
  • III miejsce - Ada Badelska, klasa 8 d

Wyróżnienia otrzymali: Alex Woźniak, kl. 7 c, Nicole Bojarska, kl. 8 d, Marcel Calik, kl. 7 c, Igor Redek, kl. 7 c.
Zwyciężczyni konkursu, z rąkDyrektora Szkoły - mgr Marty Świderek, otrzymała główną nagrodę, zestaw: pióro i długopis oraz publikację książkową, pozostali laureaci nagrodzeni zostali wydawnictwami albumowymi. Wszystkim uczestnikom Pani Dyrektor wręczyła dyplomy.

W przedsięwzięciu zrealizowano przygotowanie wystawy - ekspozycji prac konkursowych uczniów i wydarzeń związanych z historią pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Z zamysłem poszerzenia wiedzy o treści związane z okresem Oświecenia, omówiono na zajęciach bibliotecznych tematykę o życiu, osiągnięciach Józefa Wybickiego i historii Polski z okresu powstania Mazurka Dąbrowskiego, wykorzystując zbiory biblioteczne i materiały multimedialne: wydawnictwa albumowe, książki, plansze, prezentacje.
W kalendarzu realizacji projektu organizatorki wpisałytakże zajęcia dla uczniów młodszych klas, w przygotowanie których zaangażowali się siódmoklasiści.

Każdemu etapowi projektu towarzyszy muzyka i słowa naszego hymnu, co wzbudza poczucie odświętności, dumy, godności, czci, uznania, poczucia więzi z Polską.

do góry