Strona główna/Aktualności/REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEŚ (..)

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESTEŚ WIDOCZNY - JESTEŚ BEZPIECZNY” #odblaskowaszkoła2023

4 Października 2023
  1. ORGANIATOR KONKURSU:

Szkoła Podstawowa nr 2 im M. Konopnickiej w Czeladzi

  1. TEMAT KONKURSU:

Motywem przewodnim jest zilustrowanie odblasku jako elementu zapewniającego            bezpieczeństwo uczestnikowi ruchu drogowego w obrębie drogi, na której się znajduje.                Istotne jest, aby odblaskowy element stanowił nieodzowną część wykonanej pracy.

III. CEL KONKURSU:

Uświadomienie uczniom, że noszenie odblasków jest słuszne i niezwykle ważne. Dzięki odblaskom piesi i rowerzyści zwiększają swoją widoczność na drodze po zmierzchu i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W ten sposób można uniknąć wypadków drogowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia.

  1. ADRESACI KONKURSU:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I - VIII szkoły

  1. CZAS REALIZACJI: Termin oddawania prac mija 23.10.23r. (Prace oddajemy wychowawcom lub nauczycielowi plastyki Ewie Kret)
  2. TECHNIKA WYKONANIA: Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką malarską, rysunkową, mieszaną (kolaże)

VII FORMAT PRAC: A3 lub A4

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  1. Praca musi być: zgodna z tematem przewodnim konkursu i wykonana samodzielnie
  2. Jedno dziecko może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę.
  3. Na odwrocie ! pracy należy wpisać dane autora, tj. imię, nazwisko i klasę

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DO 28.10. 2023r.

  1. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły i Facebooku
  2. Nagrody otrzymają autorzy trzech prac w każdej kategorii wiekowej I-III; IV-V; VI-VIII Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy

Ewa Kret

Monika Wywiał-Cios

do góry