2022

Zarządzenia Dyrektora - 2022r

ZARZĄDZENIE NR 1 /2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 5 stycznia 2022r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 2 /2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 10 stycznia 2022r.
w sprawie : wprowadzenia zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 3 /2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 11 stycznia 2022r.
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie i załączniki)

ZARZĄDZENIE NR 4 /2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 25 stycznia 2022r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 5 /2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 27 stycznia 2022r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 6 /2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 31 stycznia 2022r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 7 /2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 1 lutego 2022r. 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR  8/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 2 lutego 2022r.  
w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2022/2023 (rekrutacja)

ZARZĄDZENIE NR  9/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 8 lutego 2022r.  
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2022/2023.

ZARZĄDZENIE NR  10/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 23 lutego 2022r.  
w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi na wypadek zakażenia COVID-19 na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji

ZARZĄDZENIE NR  11-12/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 28 lutego 2022r.  
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia trzeciego stopnia konkursu przedmiotowego z matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  13/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 marca 2022r.  
w sprawie: wprowadzenia Procedury uzyskania karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 14/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 14 marca 2022r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury rekrutacji oraz warunków i trybu przyjmowania uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR  15/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 06 kwietnia 2022r.  
w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi na wypadek zakażenia COVID-19 na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 25 kwietnia 2022r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury wyboru podręcznika ,materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez nauczyciela/zespół nauczycieli oraz tworzenia szkolnego zestawu podręcznikóww Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 czerwca 2022r.
w sprawie: ustalenia warunków opłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 15 czerwca 2022r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi w roku szkolnym 2021/22

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 20 czerwca 2022r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 (Załącznik nr 1)

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 (Załącznik nr1)

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 lipca 2022r.  

w sprawie wprowadzenia „Procedury opracowywania i zatwierdzania zarządzeń dyrektora
w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi” (ZARZĄDZENIE 23_2022)

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany rozkładu lekcji i przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi (ZARZĄDZENIE 24_2022)

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w  Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi (ZARZĄDZENIE 25_2022)

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z  dnia 31 sierpnia 2022r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej w Czeladzi na wypadek zakażenia COVID-19
na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji (ZARZĄDZENIE 26_2022)

ZARZĄDZENIE NR 27/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z dnia 13 września  2022r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 w  Czeladzi (ZARZĄDZENIE 27_2022)

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z dnia 13 września  2022r.

w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 w  Czeladzi (ZARZĄDZENIE 28_2022)

 

ZARZĄDZENIE NR 29-36/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z dnia 5 października  2022r.

w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia szkolnych etapów konkursów przedmiotowych (ZARZĄDZENIE 29-36_2022)

 

ZARZĄDZENIE NR 37_43/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z dnia 10 listopada  2022r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia drugiego stopnia konkursu przedmiotowego z matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 w  Czeladzi (ZARZĄDZENIE 37_43/2022)

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2022
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI

z dnia 10 listopada  2022r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 2  w Czeladzi (ZARZĄDZENIE 44/2022)

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [30]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2022-11-17 ZARZĄDZENIE 44_2022 - inwentaryzacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
ZARZĄDZENIE 44_2022 - inwentaryzacja 39.5KB -
doc 2022-09-13 ZARZĄDZENIE 27_2022- dni wolne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
ZARZĄDZENIE 27_2022- dni wolne 33KB -
doc 2022-08-31 ZARZĄDZENIE 26_2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
ZARZĄDZENIE 26_2022 16.26KB -
doc 2022-08-25 Zarządzenie nr 23/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Zarządzenie nr 23/2022 94KB -
docx 2022-06-30 ZARZĄDZENIE NR 22/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
ZARZĄDZENIE NR 22/2022 16.11KB -
docx 2022-06-30 ZARZĄDZENIE NR 21/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 14.41KB -
docx 2022-06-30 ZARZĄDZENIE NR 20/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 14.08KB -
doc 2022-06-28 Zarządzenie nr 19/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Zarządzenie nr 19/2022 34KB -
docx 2022-06-15 Zarządzenie nr 18/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
Zarządzenie nr 18/2022 15.04KB -
doc 2022-06-04 Zarządzenie nr 17/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 977
Zarządzenie nr 17/2022 46.5KB -
docx 2022-04-25 Zarządzenie Nr 16/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Zarządzenie Nr 16/2022 15.79KB -
docx 2022-04-07 Zarządzenie nr 15/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
Zarządzenie nr 15/2022 16.36KB -
doc 2022-03-15 Zarządzenie nr 14/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
Zarządzenie nr 14/2022 33.5KB -
doc 2022-03-02 Zarządzenie nr 13/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
Zarządzenie nr 13/2022 33KB -
doc 2022-03-02 Zarządzenie nr 11-12/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
Zarządzenie nr 11-12/2022 42.5KB -
docx 2022-02-23 Zarządzenie nr 10/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Zarządzenie nr 10/2022 16.29KB -
docx 2022-02-08 ZARZĄDZENIE NR 9/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 15.25KB -
doc 2022-02-02 ZARZĄDZENIE NR 8/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 31KB -
docx 2022-02-01 ZARZĄDZENIE NR 7/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 15.54KB -
docx 2022-02-01 ZARZĄDZENIE NR 6/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 15.56KB -
docx 2022-02-01 ZARZĄDZENIE NR 5/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 15.5KB -
docx 2022-01-27 Zarządzenie nr 4/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Zarządzenie nr 4/2022 15.41KB -
doc 2022-02-10 ZARZĄDZENIE NR 2/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 35KB -
docx 2022-01-27 Zarządzenie Nr 3/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Zarządzenie Nr 3/2022 57.31KB -
docx 2022-01-19 ZARZĄDZENIE NR 1/2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 831
ZARZĄDZENIE NR 1/2022 14.05KB -
doc 2023-01-02 ZARZĄDZENIE 24 - przerwy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
ZARZĄDZENIE 24 - przerwy 33KB -
doc 2023-01-02 ZARZĄDZENIE 25_2022 - regulamin szafek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
ZARZĄDZENIE 25_2022 - regulamin szafek 32KB -
docx 2023-01-02 ZARZĄDZENIE 28_2022 - aktywna tablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
ZARZĄDZENIE 28_2022 - aktywna tablica 13.46KB -
doc 2023-01-02 ZARZĄDZENIE 29-36_2022 - konkursy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
ZARZĄDZENIE 29-36_2022 - konkursy 78KB -
doc 2023-01-02 ZARZĄDZENIE 37-43_2022 - konkursy II etap
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
ZARZĄDZENIE 37-43_2022 - konkursy II etap 69.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Jaskółka Paweł 2022-01-19 19:31
Aktualizacja publikacji
Olejnik Edyta 2023-01-02 18:25
Wytworzenie publikacji
Marta Świderek 2023-01-02 18:36
Zatwierdzenie
Marta Świderek 2023-01-02 18:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
243
do góry