Historia Szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 sięga 1902 r. Z zapisków kroniki wynika, że ta żeńska placówka wywodziła się ze szkoły miejskiej, która działała już przed 1900 rokiem, a którą w 1902 roku podzielono na dwie szkoły rodzajowe: Męską nr 1 i Żeńską nr 2. Pierwsza siedziba obu szkół znajdowała się w budynku przy ul. Bytomskiej 24.
W 1908 r. koło polskiej macierzy szkolnej przekazało obu szkołom nowy budynek przy ulicy Będzińskiej.
W 1914 r. po wybuch I wojny światowej budynek szkolny został zajęty przez wojska niemieckie, wobec czego nauka została przerwana. Zajęcia rozpoczęto ponownie 2 stycznia 1915 r.
W latach 1918-1919 nauka nie mogła odbywać się normalnie. Od 25 maja 1919 r. W szkole stacjonowały oddziały Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Później w budynku szkolnym zorganizowano obóz internowanych powstańców śląskich
5 września 1939 roku do Czeladzi wkroczyli Niemcy. Szkoły zostały zamknięte, a budynki szkolne zajęte przez wojska okupacyjne. W kwietniu 1940 roku zezwolono na otwarcie szkół ale naukę ograniczono do czytania, pisania i rachunków. Od 1 września 1941 r. dzieci uczyły się w budynku na Skałce a budynek przy ul. Będzińskiej przeznaczono dla dzieci niemieckichi volksdeutschów.    
 1 lutego 1945 r. szkoła ponownie została uruchomiona. W roku szkolnym 1945/46 szkoła otrzymała nazwę: Siedmioklasowa Publiczna szkoła Powszechna imienia Marii Konopnickiej. 10 marca 1946 r. szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Milowickiej, gdzie dzieci uczyły się razem z uczennicami Szkoły nr 4.
Prawdopodobnie w roku szkolnym 1952/53 szkoła Podstawowa nr 2 przestała istnieć. decyzją władz szkolnych została połączona ze szkołą Podstawową nr 4. Szkoły nie było do 1957 r. W tym roku część dzieci w wieku szkolnym umieszczono w budynku Przedszkola nr 2. Placówka ta otrzymała nazwę: Filia szkoły Podstawowej nr 1. W roku szkolnym 1958/59 zmieniono jej nazwę na na szkoła Podstawowa nr 2. Jednocześnie w 1959 r. rozpoczęto budowę gmachu przy ulicy Szkolnej.
 Otwarcie nowej szkoły, podczas którego uczniowie złożyli ślubowanie odbyło się 9 września 1960 r. Szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa nr 2, nie powrócono jednak do imienia Marii Konopnickiej, nie nadano też innego. 16 czerwca 1961 r. obok budynku SP 2 rozpoczęto wykopy pod budowę Szkoły Podstawowej nr 8. Oddano ja do użytku 15 października 1963r.    1 września 1974 r. Szkoła Podstawowa nr 2 połączona została ze Szkołą Podstawową nr 8. Nowa szkoła otrzymała nr 2 i do 1977 r. nie miała patrona. 7 listopada 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach nadało szkole imię Feliksa Dzierżyńskiego. Ufundowano także sztandar oraz tablicę pamiątkową z wizerunkiem patrona.
17 listopada 1989 r. Rada Uczniów oraz rodzice wystąpili z sugestią zmiany patrona szkoły. Rada Pedagogiczna przychyliła się do tej prośby z i zaproponowała przeprowadzenie plebiscytu wśród uczniów. Głosowanie wykazało, że dzieciom najbardziej podoba się postać Janusza Korczaka. Ostatecznie jednak zadecydowano, że szkoła nie nie będzie miała patrona.
 
Wiosną 1995 roku samorząd szkolny przeprowadził plebiscyt wśród uczniów dotyczący wyboru patrona szkoły. W wyniku plebiscytu Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę, o staraniach przywrócenia szkole jej dawnego imienia, tj. Marii Konopnickiej.

W dniu 30 grudnia 1996 roku na Sesji zwyczajnej Rada Miejska nadała uchwałą Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi imię Marii Konopnickiej. Uroczystość oficjalnego przekazania uchwały i nowego sztandaru odbyły się 24 maja 1997 roku i zbiegły się z 95 rocznicą powstania szkoły.  

     

 

do góry