Strona główna/Nasza Szkoła/Pedagog i psycholog szkoły

Pedagog i psycholog szkoły

Pedagodzy szkolni

PEDAGODZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

mgr Agnieszka Szkutnik

 mgr Ewa Mardyło

 

Pedagog szkolny realizuje tematy godzin wychowawczych

 

 1. Poznajemy siebie nawzajem - poznawanie uczniów przez pedagoga szkolnego i siebie nawzajem
 2. Badania socjometryczne uczniów w klasach VII - pozycja ucznia w klasie
 3. Zainteresowania, mocne i słabe strony nastolatka
 4. Kto jest dla mnie ważny i dla kogo jestem ważny - świat wartości nastolatka.
 5. Bezludna wyspa - wartości życiowe
 6. Uzależnienia od internetu, komputera i gier komputerowych
 7. Doradztwo zawodowe - zajęcia w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej

Psycholog szkolny

mgr Angelika Kubasik

 • Poniedziałek 8:00 - 13:00
 • Wtorek 8:00 - 12:00
 • Środa 11:35 - 15:35
 • Czwartek 8:00 - 12:00
 • Piątek 8:00 - 13:00

Psycholog szkolny ma za zadanie pomagać uczniom mierzącym się z emocjonalnymi i psychicznymi problemami, trudnościami w nauce, kłopotami z grupą rówieśniczą, trudnymi relacjami rodzinnymi czy uporaniem się z traumatycznym doświadczeniem. Psycholog interweniuje w kryzysowych sytuacjach, dając dziecku emocjonalne i psychologiczne wsparcie oraz szukając dróg wyjścia z sytuacji. Stara się rozpoznawać i zaspokajać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz poznawać ich możliwości psychofizyczne i czynniki środowiskowe wpływające na ich funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzaniu warunków do aktywności społecznej, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. Prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Prowadzi zajęcia warsztatowe i pomaga w integracjach klasowych. Zajmuje się działaniami profilaktycznymi. Wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych.
Psycholog udziela konsultacji, poradnictwa, wsparcia dla rodziców uczniów. W razie potrzeby kieruje do specjalistycznych placówek. Rodzice na spotkanie z psychologiem mogą umówić się przez dziennik elektroniczny lub poprzez wychowawcę. Psycholog współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami, a także instytucjami zewnętrznymi pracującymi na rzecz dziecka.

*Psycholog szkolny nie prowadzi psychoterapii.

do góry