Strona główna/Nasza Szkoła/Misja i Wizja Szkoły

Misja i Wizja Szkoły

 

M

ądrzy uczniowie - realizujący swoje pasje i spełniający marzenia

I

nspirujący uczniów i nauczycieli do działania dyrektor

S

prawdzona, profesjonalna kadra pedagogiczna

J

akość nauczania na najwyższym poziomie

A

ktywni rodzice - partnerzy szkoły

 

 

W

yposażona w nowoczesny sprzęt szkoła

I

dealni nauczyciele - autorytet dla uczniów

Z

aangażowani w życie szkoły rodzice

J

ednomyślne działania dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców

A

bsolwenci szkoły sportowej

 

do góry