2021

ZARZĄDZENIA DYREKTORA - 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 1 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 7 stycznia 2021r.
w sprawie : wprowadzenia zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

Zarządzenie nr 2 / 2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi
z dnia 15 stycznia 2021r.
w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi na wypadek zakażenia COVID-19 na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji (nieaktualne)

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 15 stycznia 2021r.
w sprawie : powołania i funkcjonowania zespołu ds. wdrażania HACCP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 4 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 29 stycznia 2021r.
w sprawie : wprowadzenia Procedury rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 5 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 26 lutego 2021r.
w sprawie : powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 6 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych Załącznik nr 1   Załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE NR 7 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 02 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„ Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi”

ZARZĄDZENIE NR 8 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 21 kwietnia 2021r.
w sprawie wprowadzenia zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 9 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 26 kwietnia 2021r.
w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji oraz warunków i trybu przyjmowania uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 10 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 07 maja 2021r.
w sprawie planu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi na lata 2021-2022

ZARZĄDZENIE NR 11 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 07 maja 2021r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjno- Kasacyjnej w Szkole Podstawowej Nr2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR 12 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

ZARZĄDZENIE NR 13, 14, 15 / 2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr2 w Czeladzi
z dnia 18 czerwca 2021r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

ZARZĄDZENIE NR 16/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 30 czerwca  2021r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły
w roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIA NR 17 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia 01 lipca 2021r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 (załącznik)

ZARZĄDZENIA NR 18 /2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZELADZI
z dnia  01 lipca  2021r.
w sprawie: zatwierdzenia wykazu programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 (załącznik)

ZARZĄDZENIE NR  19/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 2 lipca 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi (załącznik)

ZARZĄDZENIE NR  20/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 23 sierpnia 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia Procedury wydawania mLegitymacji obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  21/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej w Czeladzi na wypadek zakażenia COVID-19
na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji

ZARZĄDZENIE NR  22/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie: w sprawie powołania wicedyrektorów w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  23/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji Socjalnej działającej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  24/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi oraz  nauczycieli emerytów i rencistów

ZARZĄDZENIE NR  25/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  26/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 15 września 2021 roku
sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  27/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 29 września 2021 roku
sprawie: powołania szkolnego koordynatora w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi do realizacji projektu „ GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE - 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!”

ZARZĄDZENIE NR  28 - 34/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 01 października 2021 roku
sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursów przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  35/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 01 października 2021 roku
sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR  36/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 października 2021 roku
sprawie: Przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  37/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 października 2021 roku
sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR  38/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 09 listopada 2021 roku
sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  39-42/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 10 listopada 2021 roku
sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia drugiego stopnia konkursu przedmiotowego z matematyki, biologii, historii, fizyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi

ZARZĄDZENIE NR  43/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 24 listopada 2021 roku
sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych)dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022r”

ZARZĄDZENIE NR  44/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 24 listopada 2021 roku
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR  45/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR  46/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZELADZI
z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kategoria: Powiązane pliki [35]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2021-01-18 ZARZĄDZENIE NR 1/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 33KB -
docx 2021-01-18 ZARZĄDZENIE NR 2/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 11.31KB -
docx 2021-01-29 ZARZĄDZENIE NR 3/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1275
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 14.96KB -
doc 2021-01-29 ZARZĄDZENIE NR 4/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 30.5KB -
docx 2021-02-26 ZARZĄDZENIE NR 5/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 14.4KB -
doc 2021-03-30 ZARZĄDZENIE NR 6/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 329KB -
docx 2021-04-08 Zarządzenie nr 7/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
Zarządzenie nr 7/2021 22.63KB -
doc 2021-04-26 ZARZĄDZENIE NR 8 / 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
ZARZĄDZENIE NR 8 / 2021 33.5KB -
doc 2021-05-07 Zarządzenie 9 / 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
Zarządzenie 9 / 2021 33.5KB -
docx 2021-05-07 Zarządzenie Nr 10 / 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
Zarządzenie Nr 10 / 2021 14.37KB -
docx 2021-05-19 ZARZĄDZENIE NR 11/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 13.45KB -
docx 2021-06-09 Zarządzenie nr 12 / 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
Zarządzenie nr 12 / 2021 13.2KB -
doc 2021-06-22 Zarządzenie nr 13-15 / 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Zarządzenie nr 13-15 / 2021 39.5KB -
docx 2021-07-01 Zarządzenie nr 16/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1251
Zarządzenie nr 16/2021 15.59KB -
docx 2021-07-01 ZARZĄDZENIE NR 17/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 12.67KB -
docx 2021-07-01 ZARZĄDZENIA NR 18/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
ZARZĄDZENIA NR 18/2021 13.08KB -
docx 2021-07-05 ZARZĄDZENIE NR 19 / 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
ZARZĄDZENIE NR 19 / 2021 14.99KB -
doc 2021-09-02 ZARZĄDZENIE NR 20/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
ZARZĄDZENIE NR 20/2021 31KB -
docx 2021-09-02 ZARZĄDZENIE NR 21/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
ZARZĄDZENIE NR 21/2021 16.27KB -
doc 2021-09-02 ZARZĄDZENIE NR 23/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1750
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 39KB -
docx 2021-09-02 ZARZĄDZENIE NR 24/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
ZARZĄDZENIE NR 24/2021 14.58KB -
doc 2021-09-02 ZARZĄDZENIE NR 22/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 29.5KB -
docx 2021-09-13 ZARZADZENIE NR 25/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
ZARZADZENIE NR 25/2021 13.32KB -
doc 2021-10-03 ZARZĄDZENIE NR 26/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
ZARZĄDZENIE NR 26/2021 33KB -
docx 2021-10-03 ZARZĄDZENIE NR 27/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 13.49KB -
doc 2021-10-04 ZARZĄDZENIA NR 28-34/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
ZARZĄDZENIA NR 28-34/2021 70KB -
docx 2021-10-04 ZARZĄDZENIE NR 35/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 15.29KB -
pdf 2021-11-08 Zarządzenie Nr 36/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
Zarządzenie Nr 36/2021 289.53KB zobacz
docx 2021-11-08 Zarządzenie nr 37/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Zarządzenie nr 37/2021 15.37KB -
doc 2021-11-09 ZARZĄDZENIE NR 38/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 32.5KB -
doc 2021-11-16 ZARZĄDZENIE NR 39-42/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
ZARZĄDZENIE NR 39-42/2021 51KB -
docx 2021-11-25 ZARZĄDZENIE NR 43/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 21.31KB -
docx 2021-12-13 Zarządzenie nr 44/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Zarządzenie nr 44/2021 15.43KB -
docx 2021-12-13 Zarządzenie nr 45/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Zarządzenie nr 45/2021 162Byte -
docx 2021-12-14 Zarządzenie nr 46/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
Zarządzenie nr 46/2021 15.49KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi
Pierwsza publikacja
Jaskółka Paweł 2021-01-18 14:51
Aktualizacja publikacji
Jaskółka Paweł 2022-03-28 18:50
Wytworzenie publikacji
Paweł Jaskółka 2022-03-28 18:50
Zatwierdzenie
Marta Świderek 2022-03-28 18:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
176
do góry