Rok szkolny 2023/2024

"Podaruj miłe słowo”

21 listopada biblioteka szkolna przygotowała z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień akcję: „Podaruj miłe słowo" i zaprosiła wszystkich odwiedzających czytelnię do jej udziału. 

Uczniowie mogli oderwać przygotowany specjalny napis (np. Uśmiechnij się. Miłego dnia. Ładnie wyglądasz. Nie smuć się. Z Tobą jest mi wesoło. Będzie dobrze. Do twarzy Ci z uśmiechem. Dziękuję, że jesteś. Inspirujesz mnie. Dziękuję za Twoją obecność.) i wręczyć wybranej osobie.

Wszystkie wyeksponowane karteczki z dobrymi słowami bardzo szybko zostały zabrane przez uczniów, a każdą z nich przekazano wskazanemu odbiorcy.

Podkreślono i przypomniano, że dobre słowo, najmniejszy gest życzliwości może wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby i sprawić, że dzień będzie piękniejszy. Obdarowujmy się na co dzień miłymi słowami!

Podaruj miłe słowo

Podaruj miłe słowo

Podaruj miłe słowo

Podaruj miłe słowo

Podaruj miłe słowo

Podaruj miłe słowo

Podaruj miłe słowo

Podaruj miłe słowo

VII KONKURS RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

W naszej szkole po raz siódmy odbył się Konkurs Recytacji Poezji o Tematyce Patriotycznej, który zorganizowały: pani Beata Machura i Pani Ewa Kozieł.

Spotkanie poetyckie było wprowadzeniem w obchody 11 Listopada - Narodowego Święta Niepodległości Polski.

Uczniowie klas 1 - 8 wychwalali poetyckim słowem piękno Polski. Przywoływali barwy narodowe kraju, składali hołd walczącym o niepodległość, podkreślali polskie wartości i tradycje, trud Polaków, ich poświęcenie, zaangażowanie w sprawy kraju. Deklamowali o Polsce dumnej, wspaniałej, o Polsce, którą kochamy.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

 

Klasy 1 -3:

I miejsce -  Hana Domagalik, kl. 2 a

II miejsce - Pola Zetlerowicz, kl. 1 a

III miejsce - Mikołaj Jączyk, kl. 2 c

Wyróżnienie:

- Wojciech Gienis, kl. 3 b

- Jan Górnikowski, kl. 2 c

- Joanna Stępień, kl. 2 a

 

Klasy 4-8:

I miejsce -  Hanna Pokraczyńska, kl. 4 a

II miejsce - Maja Ciećwierska, kl. 6 a

III miejsce - Julia Bijak, kl. 7 b

Wyróżnienie:

- Zuzanna Dziura, kl. 6 c

- Julia Janik, kl. 6 a

- Emilian Rabus, kl. 4 b

- Maja Świderek, kl. 5 a

 

Konkurs, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 32 uczniów. Pani Dyrektor Marta Świderek wręczyła uczestnikom dyplomy i nagrody książkowe.

Jury podkreśliło zaangażowanie uczniów w przygotowanie recytacji oraz postawę młodych patriotów.

Spotkaniu towarzyszyła atmosfera zadumy, której sprzyjało miejsce przeprowadzanego Konkursu - przyozdobiona w barwy narodowe biblioteka szkolna.

 konkurs recytacji poezji patriotycznej

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole.

Od 2008 roku obchodzony jest w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasło przewodnie tegorocznego święta brzmiało: „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych daje możliwość pokazania także naszej biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom, pozwalającego przyjemnie spędzić czas, integrującego, umożliwiającego i promującego rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, a także miejsca w szkole, które sprzyja udziałowi społeczności szkolnej w grupowych przedsięwzięciach.

 

W ramach tegorocznego święta bibliotek szkolnych w naszej szkole zaplanowane i zrealizowane zostały następujące działania:

 • „… Książka poleca książkę.” - wystawa plakatów, afiszy informacyjnych o MMBS;
 • „Dzień czytania zamiast pytania” - akcja czytelnicza 18 października mająca na celu reklamę książek;
 • konkurs czytelniczy : „Najaktywniejszy Czytelnik”, którym został Emilian Rabus z klasy 4 b, „Najaktywniejsza Klasa w Czytelnictwie”, czyli klasa 6 b ;
 • akcja czytelnicza: „NIESPODZIANKI dla wypożyczających książkę w dniu 10.2023 r.”
 • „Podaruj książkę bibliotece” - zainicjowanie akcji przekazania w darze książek do biblioteki,
 • „Spotkanie z biblioteką” - udział uczniów klas pierwszych w zajęciach bibliotecznych.
 • „Jestem kreatywny” - udział w konkursach i przygotowanie prac na konkursy proponowane przez placówki spoza szkoły.
 • „Rozwijam wyobraźnię” - wykonanie na zajęciach bibliotecznych plastycznej interpretacji wiersza D. Wawiłow pt. „Drzewo” i „Znicze”. Wystawa rysunków uczniów klasy 1 a i 6 b na holu szkoły.

 Uczniowie klasy 7 b: Emilia Orpych i Dominik Orpych przygotowali z własnej inicjatywy afisz informujący o księdze gości biblioteki oraz przekazali księgę, która ma służyć odwiedzającym naszą szkolną bibliotekę do wpisania i upamiętnienia swojej wizyty.

 Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy aktywnie brali udział tegorocznych obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole.

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

miesiąc bibliotek szkolnych

Pierwszoklasiści rozpoczęli czytelniczą przygodę.

W ostatnim tygodniu października i pierwszym listopada bibliotekę szkolną odwiedzili po raz pierwszy wyjątkowi goście - uczniowie klasy I a, I b i I c, którzy  uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych.

Pierwszoklasiści brali udział w spotkaniu, na którym nauczyciel bibliotekarz pani Beata Machura zapoznała ich ze zbiorami naszej szkolnej biblioteki, regulaminem udostępniania księgozbioru, przyjmowania zwrotów, korzystania z czytelni, zasadami zachowania się w bibliotece i obchodzenia się z książkami, aby ich nie zniszczyć. Wskazała na działalność biblioteki w zakresie czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowań uczniów.

Jeden z etapów lekcji został przeznaczony na przeczytanie wybranych tekstów z literatury dziecięcej oraz na wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki o książce, bibliotece.

Dla rodziców przygotowano list, w którym podkreślono ważność wpływu aktywności czytelniczej na wszechstronny rozwój dziecka, a uczniom zaproponowano wykonanie ilustracji do wybranego i przeczytanego tekstu.

Uczniowie po raz pierwszy wypożyczyli wskazaną przez siebie książkę z bogatej literatury dziecięcej. Byli zadowoleni z poznania biblioteki, czego wyrazem był uśmiech, który gościł na ich twarzach, aktywność na zajęciach i miła atmosfera.

Czytelniczą przygodę rozpoczęli pierwszoklasiści pod opieką wychowawców klas.

Pierwszaki czytają

Pierwszaki czytają

Pierwszaki czytają

IGOR SIWEK

Laureatem XV Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

 

Uczeń naszej szkoły Igor Siwek z klasy 7 b brał udział 25 października 2023 roku w uroczystym podsumowaniu XV Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego "Pamięci Haliny Poświatowskiej". Spotkanie odbyło się w Muzeum Częstochowskim, Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej.

Jego utwór poetycki pt. „Czas się zatrzymał” przygotowany na tę okoliczność, otrzymał uznanie Jury. Doceniono oryginalność ujęcia tematu wiersza, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.

Komisja konkursowa przyznała Igorowi 1 miejsce. Uczniowi wręczono dyplom, nagrodę książkową i nagrodę rzeczową, a opiekunowi - pani Beacie Machurze przekazano podziękowania za opiekę merytoryczną.

Igor

Gratulujemy!

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  w SP2

 

Biblioteka szkolna po raz czwarty zorganizowała 29 września wspólne, głośne czytanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, ogłoszonego przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.

Nauczyciele bibliotekarze zaprosili nauczycieli, uczniów do włączenia się w akcję i przeczytania na zajęciach fragmentu wybranej przez siebie książki ze zbiorów własnych lub ze szkolnej biblioteki.

Moc głośnego czytania to nie tylko tekst książki, to także miły głos czytającego, wspólny uśmiech, niezwykły nastrój chwili.

Czytający pokazali, że książka jest dla nich ważna, a czytanie kojarzy im się z przyjemnym spędzaniem czasu.

Wspaniale, że 29 września 2023 roku książka była wszechobecna w naszej szkole.

 

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

dzień głośnego czytania

Rok szkolny 2022/2023

IGOR SIWEK WŚRÓD LAUREATÓW WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POETYCKO-PLASTYCZNEGO

 

Uczeń klasy 6b Igor Siwek brał udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim: „Korzystam z najstarszego prawa wyobraźni...”,  organizowanym dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego, realizowanym w ramach obchodów Roku Wisławy Szymborskiej POD HONOROWYM PATRONATEM FUNDACJI IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ. W tym roku przypada  100. rocznica urodzin poetki.

Przygotował pod opieką pani Beaty Machury utwór poetycki pt. „A może kamień” inspirowany życiem i twórczością naszej noblistki.

Praca konkursowa została wysoko oceniona pod względem bogactwa języka
i środków poetyckich, piękna tekstu, oryginalności wiersza i jego budowy, wyjątkowości tekstu, zasobu emocji, przekazu treści i nagrodzona 3 miejscem.

Igor

Gratulujemy!

PRZEKAZALI KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

                                                                                                                                

Biblioteka szkolna zaprosiła społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 do włączenia w coroczną akcję czytelniczą: "Podaruj książkę bibliotece".

Przedsięwzięcie spotkało się, jak zawsze, z życzliwym przyjęciem
i zainteresowaniem. Naszą bibliotekę obdarowano pięknymi wydawnictwami albumowymi, ilustrowanymi książkami dla dzieci, poradnikami,  literaturą piękną z potrzebnymi tytułami lektur.

Za dobroć, szlachetną postawę, bezinteresowne działanie na rzecz innych - aktywne włączenie się w akcję, serdecznie dziękujemy.

Słowa podziękowania kierujemy do uczniów, rodziców, opiekunów, dziadków, nauczycieli i tych wszystkich, którzy myślą o naszej bibliotece, czytelnictwie, wykształceniu.

darczyńcy

darczyńcy

Nasi Darczyńcy:

 1. Alicja Skop, klasa 3 b
 2. Alicja Leszczyńska, klasa 8 d
 3. Oliwia Ksoń, klasa 6 b
 4. Natalia Szuwała, klasa 8 d
 5. Cezary Oleszek, klasa 4 a
 6. Kornelia Korus, klasa 1 b
 7. Kalina Korus, klasa 6 c
 8. Wiktoria Wójtowicz, klasa 3 a
 9. Igor Siwek, klasa 6 b
 10. Adrian Kowalcze, klasa 8 d
 11. Paulina Wyszomierska, klasa 4c
 12. Nela Wójcikowska, klasa 2 b
 13. Gabriela Jasińska, klasa 5 a
 14. Paulina Jacak, klasa 5 a
 15. Oliwier Śliwiński, klasa 1 a
 16. Pani Beata Ufnalska
 17. Pani Edyta Olejnik

PIĘKNE RYSUNKI O POWSTAŃCZYCH SKARBACH

 W naszej szkole po raz trzeci został zorganizowany konkurs plastyczny dla klas 1-8 pod hasłem „Legendy czeladzkie w obrazach”.

W tej edycji uczniowie mieli za zadanie zapoznać się z treścią legendy: „Skarby powstańcze”, a następnie wykonać pracę plastyczną obrazującą podanie o  ukrytej w Brynicy skrzyni, pełnej pieniędzy.

Był rok 1863, skrzynię tę, jak czytamy, przywiózł na wozie „jakiś starszy powstaniec”, który uciekał przed Moskalami. Poprosił czeladzianina Grzegorza, aby ją ukrył, aby nie wpadła w ręce kozaków. I tak, według zamysłu gospodarza, skrzynia została wrzucona do głębiny rzeki.

„Dziś po tylu latach prawił Grzegorz, gdy Brynica już kilka razy zmieniła koryto, a głębina już dawno zamulona została, myślę że nie zgrzeszyłem opowiadając o tej przygodzie, boć przecie nikt skarbu szukał nie będzie”.

A może opowiadający się myli i wyruszymy na poszukiwanie skarbu, a może skrzynia wypłynie i ktoś ją zauważy…  

Nie wiadomo, co może się zdarzyć, gdyż prace plastyczne- konkursowe zachęcają do poszukiwań.

Pięknie wykonane zachwyciły nie tylko organizatorki konkursu: panią Beatę Machurę i panią Agnieszkę Pietruszkę, ale oglądających wystawione ilustracje.

Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce- Malwinie Czajkowskiej z klasy 4 c i Hanie Domagalik z 1 a ,

II miejsce- Igorowi Siwkowi z 6 b, III miejsce - Olenie Parkheta z klasy 7a.

skarby

skarby

skarby

 

Gratulujemy!

OPOWIADANIA  SZKOLNYCH  PISARZY

 W marcu 2023 roku nauczycielki: p. Beata Machura i p. Beata Ufnalska zaprosiły uczniów klas 1-8  do udziału w pisarskiej przygodzie - konkursie na opowiadanie, w którym bohaterem jest zwierzątko. Literackiemu wydarzeniu patronował pisarz, autor książek dla dzieci-  Tom Justyniarski, który gościł w naszej szkole na spotkaniu z uczniami.

Zadanie konkursowe polegało na opisaniu przygody, w której jednym z bohaterów (niekoniecznie głównym) jest zwierzątko (zwierzęta): pies, kot, chomik, jeż, koń….

Do pracy literackiej, zgodnej z regulaminem, można było dołączyć własne ilustracje.
Wpłynęło 9 bardzo  ciekawych, wzruszających opowiadań, które zostały oceniane i nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas I - III:

I miejsce- Kamila Kołodziejczyk, klasa 3b

II miejsce- Anastazja Przybylska, klasa 3b

III miejsce- Igor Woźniak, klasa 2b

Uczniowie klas IV - VI:

I miejsce- Igor Siwek, klasa 6b

I miejsce- Julia Bijak, klasa 6b

II miejsce- Emilia Orpych, klasa 6b

II miejsce- Alicja Wielgosik, klasa 5c

Uczniowie klas VII i VIII:

I miejsce- Natalia Szuwała, klasa 8d

II miejsce- Alex Woźniak, klasa 8c

 Komisja konkursowa pod przewodnictwem  Pana T. Justyniarskiego doceniła zgodność pracy z tematem, jego rozwinięcie, przedstawienie przyczynowo - skutkowe biegu wydarzeń, obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania, spójność wydarzeń, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną, estetykę zapisu oraz poprawność graficzną - rozmieszczenie tekstu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Dyrektor Marta Świderek, a Pan Justyniarski drogą elektroniczną przekazał gratulacje, wyrazy uznania dla młodych literatów i życzenia dalszego rozwoju talentu pisarskiego.

Podkreślił w swej wypowiedzi piękno miłości i szacunku do zwierząt, o której napisali autorzy opowiadań.

Teksty konkursowe można przeczytać w czytelni biblioteki szkolnej.

 opowiadania szkolnych pisarzy

Nagrodzeni w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Powstania Śląskie w Zagłębiu”

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Powstania Śląskie w Zagłębiu”, zorganizowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Będzinie oraz Miasto Czeladź.

Praca Igora Siwka zwyciężyła, a rysunek Alexa Woźniaka został wyróżniony.

Wyżej wymienieni uczniowie przygotowywali tematykę Powstań Śląskich w formie plastycznej pod kierunkiem pani Beaty Machury.  W zrozumieniu problematyki pomogły im między innymi prace literackie z dziedziny regionalizmu np. „Powstania Śląskie a Czeladź”, „Zagłębie Powstań Śląskich”.

Dyplomy, wyróżnienia i nagrody zostały wręczone podczas uroczystości obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, dnia 28.05.2023 roku.

Organizatorzy złożyli gratulacje zwycięzcom, do których dołącza się społeczność SP2.

powstania śląskie powstania śląskie

powstania śląskie

Konkursowe zmagania czytelnicze na szczeblu regionalnym uwieńczone 3 miejscem Igora Siwka.

 

Uczeń klasy 6 b Igor Siwek uzyskał 3 miejsce w V Regionalnym Konkursie Czytelniczym "Wokół Magicznego Drzewa".

Igor, zgodnie z regulaminem,  przygotował interesującą pracę plastyczną w formie komiksu, dotyczącą wybranej przygody bohaterów książki Andrzeja Maleszki z serii Magiczne Drzewo: „PIÓRO T-REXA”.  25.04.2023 roku uczestniczył w rozwiązywaniu testu ze znajomości treści powyższej lektury.

Okazało się, że wzorowe przygotowanie ucznia do konkursu, zaowocowało uzyskaniem  miejsca na podium.

Piękna postawa Igora: ucznia promującego czytelnictwo poprzez budowanie pozytywnych skojarzeń z książką, angażującego się w sprawy szkolne, biblioteki, zasługuje na wyjątkową pochwałę.

Igor

 

Propagowanie wśród uczniów idei honorowego oddawania krwi.

Uczniowie naszej szkoły: Igor Woźniak z klasy 2b, Malwina Czajkowska z 4c, Igor Siwek z 6b, Emilia Chabińska z klasy 8b, Pola Wójcikowska i Alex Woźniak z 8c, pod opieką p. Beaty Machury, wzięli udział w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Oddaj krew - ratuj życie”.

Organizator tego szczytnego przedsięwzięcia skierował do uczestników następujące słowa: „…Komisja oceniająca Wasze prace miała ogromnie trudne zadanie - z 2365 prac wybrała i nagrodziła tylko 28, ale dla nas jesteście wszyscy zwycięzcami.

Wszyscy pomyśleliście o największych wartościach jakimi jest zdrowie i życie, bezinteresowna pomoc nieznajomemu, potrzebującemu człowiekowi; wszyscy pomyśleliście o honorowym dawstwie krwi i przedstawiliście to na kartce papieru.

Jakość Waszych prac, pomysłowość i włożony wysiłek budzi nasz podziw i szacunek. Gratulujemy i dziękujemy. Życzymy wielu szkolnych i pozaszkolnych sukcesów.

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Rodzicom za motywację do udziału w konkursie. Gratulujemy tak zdolnych i wrażliwych uczniów i dzieci…”

oddaj krew

oddaj krew

oddaj krew

oddaj krew

WYSTAWA  KART  POCZTOWYCH  O  TEMATYCE  WIELKANOCNEJ

W bibliotece naszej szkoły można było oglądać wystawę pocztówek i kart o tematyce Świąt Wielkanocnych, od 3 do 14 kwietnia 2023 roku, zorganizowaną przez nauczycielki SP2: p. B. Machurę, p. A. Podsiedlik - Szałas, p. A. Łatę.

Na ekspozycję przekazali prywatne karty okolicznościowe rodzice uczniów i nauczyciele. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy.

Prezentowana była tylko piękna, kolorowa, oryginalna strona plastyczna każdej karty, nawiązująca do tematyki wielkanocnej.

W wystawę wkomponowane zostały życzenia świąteczne i utwory liryczne znanych polskich autorów, opisujące pięknym słowem poetyckim wielkie wydarzenie w religii chrześcijańskiej: najstarsze i najważniejsze święto celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa- jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Przygotowano informacje dla zwiedzających o historii kart pocztowych, a p. B. Machura omówiła zagadnienia powstania pocztówek na lekcji bibliotecznej w klasie 6b i 6c (grupy chłopców), posługując się eksponatami wystawy i dostępnymi środkami multimedialnymi, nawiązującymi w swej treści do zbiorów muzealnych Polski.

kartki

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

W kalendarzu szkolnym SP2 21 marca został w szczególny sposób wyeksponowany za sprawą obchodów ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI.

Celem tego święta jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Nauczycielki: p. M. Guzik, p. A. Podsiedlik- Szałas, p. B. Machura  zaprosiły uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w akcji: „Poezja wokół nas”.

Zaproponowano, by wychowawcy wraz z uczniami pobawili się słowem i na godzinach wychowawczych przygotowali wiersz o dowolnej tematyce.

W kasach: 4a, 5a, 6b, 8b, 8c, 8d, zabawa poetycka przyniosła świetne efekty w postaci wypracowanych, wdzięcznych utworów lirycznych, które wywołują miły uśmiech na twarzach czytających.

Kreatywność uczniów została doceniona i nagrodzona poprzez promocję wierszy na przewiązce i w mediach szkolnych.

 Na Światowy Dzień Poezji przygotowano także ekspozycję z popularnymi utworami lirycznymi znanych, polskich poetów, a w bibliotece szkolnej można było na przerwach posłuchać poezji śpiewanej w wykonaniu znanych artystów.

Poezja Poezja

OJCZYSTY - ZNAM, LUBIĘ, SZANUJĘ.

 

  21 lutego świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Coroczne obchody mają na celu promowanie świadomości i różnorodności językowej i kulturowej.

  Z tej okazji uczniowie wzięli udział w quizie językowym i w wielkim dyktandzie ortograficznym. Quiz został zorganizowany w tym roku dla klas szóstych. Sześcioosobowe drużyny zmagały się z gramatyką, ortografią, rebusami oraz łamańcami językowymi. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6B. Gratulujemy!

  W zmaganiach ortograficznych udział wzięło 15 osób. Mistrzami ortografii zostali: Natalia Bugajska, Bartosz Mucha oraz Marcel Kopeć, którzy nie popełnili żadnego błędu. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i dyplomy.

Promujmy poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

OJCZYSTY - ZNAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. 21 lutego świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Coroczne obchody mają na celu promowanie świadomości i różnorodności językowej i kulturowej. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w quizie językowym i w wielkim dyktandzie ortograficznym. Quiz został zorganizowany w tym roku dla klas szóstych. Sześcioosobowe drużyny zmagały się z gramatyką, ortografią, rebusami oraz łamańcami językowymi. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6B. Gratulujemy! W zmaganiach ortograficznych udział wzięło 15 osób.            Mistrzami ortografii zostali: Natalia Bugajska, Bartosz Mucha oraz Marcel Kopeć, którzy nie popełnili żadnego błędu. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i dyplomy. Promujmy poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień. OJCZYSTY - ZNAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. 21 lutego świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Coroczne obchody mają na celu promowanie świadomości i różnorodności językowej i kulturowej. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w quizie językowym i w wielkim dyktandzie ortograficznym. Quiz został zorganizowany w tym roku dla klas szóstych. Sześcioosobowe drużyny zmagały się z gramatyką, ortografią, rebusami oraz łamańcami językowymi. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6B. Gratulujemy! W zmaganiach ortograficznych udział wzięło 15 osób.            Mistrzami ortografii zostali: Natalia Bugajska, Bartosz Mucha oraz Marcel Kopeć, którzy nie popełnili żadnego błędu. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i dyplomy. Promujmy poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień. OJCZYSTY - ZNAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. 21 lutego świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Coroczne obchody mają na celu promowanie świadomości i różnorodności językowej i kulturowej. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w quizie językowym i w wielkim dyktandzie ortograficznym. Quiz został zorganizowany w tym roku dla klas szóstych. Sześcioosobowe drużyny zmagały się z gramatyką, ortografią, rebusami oraz łamańcami językowymi. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6B. Gratulujemy! W zmaganiach ortograficznych udział wzięło 15 osób.            Mistrzami ortografii zostali: Natalia Bugajska, Bartosz Mucha oraz Marcel Kopeć, którzy nie popełnili żadnego błędu. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i dyplomy. Promujmy poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień. OJCZYSTY - ZNAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. 21 lutego świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Coroczne obchody mają na celu promowanie świadomości i różnorodności językowej i kulturowej. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w quizie językowym i w wielkim dyktandzie ortograficznym. Quiz został zorganizowany w tym roku dla klas szóstych. Sześcioosobowe drużyny zmagały się z gramatyką, ortografią, rebusami oraz łamańcami językowymi. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6B. Gratulujemy! W zmaganiach ortograficznych udział wzięło 15 osób.            Mistrzami ortografii zostali: Natalia Bugajska, Bartosz Mucha oraz Marcel Kopeć, którzy nie popełnili żadnego błędu. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i dyplomy. Promujmy poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień. OJCZYSTY - ZNAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. 21 lutego świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Coroczne obchody mają na celu promowanie świadomości i różnorodności językowej i kulturowej. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w quizie językowym i w wielkim dyktandzie ortograficznym. Quiz został zorganizowany w tym roku dla klas szóstych. Sześcioosobowe drużyny zmagały się z gramatyką, ortografią, rebusami oraz łamańcami językowymi. Pierwsze miejsce zdobyła klasa 6B. Gratulujemy! W zmaganiach ortograficznych udział wzięło 15 osób.            Mistrzami ortografii zostali: Natalia Bugajska, Bartosz Mucha oraz Marcel Kopeć, którzy nie popełnili żadnego błędu. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki i dyplomy. Promujmy poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

PIĘKNIE PISAĆ TO WIELKA SZTUKA

 

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego.

Do konkursu przystąpili: Emilia Chabińska z klasy 8b, Iga Obcarska z 8b i Igor Siwek z klasy 6b.

20 grudnia wymienieni powyżej uczniowie zaprezentowali swój talent kaligraficzny w eliminacjach szkolnych. W I etapie przepisywali cytat z książki „Mały Książę”. Aforyzm brzmiał: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”.

Okazało się, że w naszych wychowankach drzemie niesamowita moc kreacji. Powstały przepiękne prace, które docenione zostały w 2. etapie konkursu.

20 lutego w bibliotece szkolnej odbył się kolejny etap zmagań konkursowych - tym razem na poziomie wojewódzkim.

Uczniowie kaligrafowali cytat: ”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Dokonania kaligraficzne Emilki, Igi i Igora zapierają dech w piersiach! Uczniowie włożyli wiele zapału i zaangażowania w wykonywane zadania.

Jesteśmy pod wrażeniem, że nasi uczniowie chcą pięknie pisać i dbać o promocję tej trochę dzisiaj już zapomnianej sztuki. Bo przecież kaligrafia jest wielką sztuką!

Już teraz zapraszamy na spotkanie z Emilką, Igą i Igorem podczas pikniku szkolnego. Odbędą się specjalne warsztaty, podczas których każdy uczeń będzie mógł chociaż przez chwilę rozsmakować się w sztuce kaligrafii.

Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Beata Machura i Pani Agnieszka Podsiedlik - Szałas, które przygotowały dla uczniów dyplomy i piękne wydawnictwa albumowe.

 PIĘKNIE PISAĆ TO WIELKA SZTUKA Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego. Do konkursu przystąpili: Emilia Chabińska z klasy 8b, Iga Obcarska z 8b i Igor Siwek z klasy 6b. 20 grudnia wymienieni powyżej uczniowie zaprezentowali swój talent kaligraficzny w eliminacjach szkolnych. W I etapie przepisywali cytat z książki „Mały Książę”. Aforyzm brzmiał: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”. Okazało się, że w naszych wychowankach drzemie niesamowita moc kreacji. Powstały przepiękne prace, które docenione zostały w 2. etapie konkursu. 20 lutego w bibliotece szkolnej odbył się kolejny etap zmagań konkursowych - tym razem na poziomie wojewódzkim. Uczniowie kaligrafowali cytat: ”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.  Dokonania kaligraficzne Emilki, Igi i Igora zapierają dech w piersiach! Uczniowie włożyli wiele zapału i zaangażowania w wykonywane zadania. Jesteśmy pod wrażeniem, że nasi uczniowie chcą pięknie pisać i dbać o promocję tej trochę dzisiaj już zapomnianej sztuki. Bo przecież kaligrafia jest wielką sztuką! Już teraz zapraszamy na spotkanie z Emilką, Igą i Igorem podczas pikniku szkolnego. Odbędą się specjalne warsztaty, podczas których każdy uczeń będzie mógł chociaż przez chwilę rozsmakować się w sztuce kaligrafii. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Beata Machura i Pani Agnieszka Podsiedlik - Szałas, które przygotowały dla uczniów dyplomy i piękne wydawnictwa albumowe. PIĘKNIE PISAĆ TO WIELKA SZTUKA Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego. Do konkursu przystąpili: Emilia Chabińska z klasy 8b, Iga Obcarska z 8b i Igor Siwek z klasy 6b. 20 grudnia wymienieni powyżej uczniowie zaprezentowali swój talent kaligraficzny w eliminacjach szkolnych. W I etapie przepisywali cytat z książki „Mały Książę”. Aforyzm brzmiał: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”. Okazało się, że w naszych wychowankach drzemie niesamowita moc kreacji. Powstały przepiękne prace, które docenione zostały w 2. etapie konkursu. 20 lutego w bibliotece szkolnej odbył się kolejny etap zmagań konkursowych - tym razem na poziomie wojewódzkim. Uczniowie kaligrafowali cytat: ”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.  Dokonania kaligraficzne Emilki, Igi i Igora zapierają dech w piersiach! Uczniowie włożyli wiele zapału i zaangażowania w wykonywane zadania. Jesteśmy pod wrażeniem, że nasi uczniowie chcą pięknie pisać i dbać o promocję tej trochę dzisiaj już zapomnianej sztuki. Bo przecież kaligrafia jest wielką sztuką! Już teraz zapraszamy na spotkanie z Emilką, Igą i Igorem podczas pikniku szkolnego. Odbędą się specjalne warsztaty, podczas których każdy uczeń będzie mógł chociaż przez chwilę rozsmakować się w sztuce kaligrafii. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Beata Machura i Pani Agnieszka Podsiedlik - Szałas, które przygotowały dla uczniów dyplomy i piękne wydawnictwa albumowe. PIĘKNIE PISAĆ TO WIELKA SZTUKA Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego. Do konkursu przystąpili: Emilia Chabińska z klasy 8b, Iga Obcarska z 8b i Igor Siwek z klasy 6b. 20 grudnia wymienieni powyżej uczniowie zaprezentowali swój talent kaligraficzny w eliminacjach szkolnych. W I etapie przepisywali cytat z książki „Mały Książę”. Aforyzm brzmiał: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”. Okazało się, że w naszych wychowankach drzemie niesamowita moc kreacji. Powstały przepiękne prace, które docenione zostały w 2. etapie konkursu. 20 lutego w bibliotece szkolnej odbył się kolejny etap zmagań konkursowych - tym razem na poziomie wojewódzkim. Uczniowie kaligrafowali cytat: ”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.  Dokonania kaligraficzne Emilki, Igi i Igora zapierają dech w piersiach! Uczniowie włożyli wiele zapału i zaangażowania w wykonywane zadania. Jesteśmy pod wrażeniem, że nasi uczniowie chcą pięknie pisać i dbać o promocję tej trochę dzisiaj już zapomnianej sztuki. Bo przecież kaligrafia jest wielką sztuką! Już teraz zapraszamy na spotkanie z Emilką, Igą i Igorem podczas pikniku szkolnego. Odbędą się specjalne warsztaty, podczas których każdy uczeń będzie mógł chociaż przez chwilę rozsmakować się w sztuce kaligrafii. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Beata Machura i Pani Agnieszka Podsiedlik - Szałas, które przygotowały dla uczniów dyplomy i piękne wydawnictwa albumowe. PIĘKNIE PISAĆ TO WIELKA SZTUKA Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego. Do konkursu przystąpili: Emilia Chabińska z klasy 8b, Iga Obcarska z 8b i Igor Siwek z klasy 6b. 20 grudnia wymienieni powyżej uczniowie zaprezentowali swój talent kaligraficzny w eliminacjach szkolnych. W I etapie przepisywali cytat z książki „Mały Książę”. Aforyzm brzmiał: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”. Okazało się, że w naszych wychowankach drzemie niesamowita moc kreacji. Powstały przepiękne prace, które docenione zostały w 2. etapie konkursu. 20 lutego w bibliotece szkolnej odbył się kolejny etap zmagań konkursowych - tym razem na poziomie wojewódzkim. Uczniowie kaligrafowali cytat: ”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.  Dokonania kaligraficzne Emilki, Igi i Igora zapierają dech w piersiach! Uczniowie włożyli wiele zapału i zaangażowania w wykonywane zadania. Jesteśmy pod wrażeniem, że nasi uczniowie chcą pięknie pisać i dbać o promocję tej trochę dzisiaj już zapomnianej sztuki. Bo przecież kaligrafia jest wielką sztuką! Już teraz zapraszamy na spotkanie z Emilką, Igą i Igorem podczas pikniku szkolnego. Odbędą się specjalne warsztaty, podczas których każdy uczeń będzie mógł chociaż przez chwilę rozsmakować się w sztuce kaligrafii. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Beata Machura i Pani Agnieszka Podsiedlik - Szałas, które przygotowały dla uczniów dyplomy i piękne wydawnictwa albumowe. PIĘKNIE PISAĆ TO WIELKA SZTUKA Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego. Do konkursu przystąpili: Emilia Chabińska z klasy 8b, Iga Obcarska z 8b i Igor Siwek z klasy 6b. 20 grudnia wymienieni powyżej uczniowie zaprezentowali swój talent kaligraficzny w eliminacjach szkolnych. W I etapie przepisywali cytat z książki „Mały Książę”. Aforyzm brzmiał: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”. Okazało się, że w naszych wychowankach drzemie niesamowita moc kreacji. Powstały przepiękne prace, które docenione zostały w 2. etapie konkursu. 20 lutego w bibliotece szkolnej odbył się kolejny etap zmagań konkursowych - tym razem na poziomie wojewódzkim. Uczniowie kaligrafowali cytat: ”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.  Dokonania kaligraficzne Emilki, Igi i Igora zapierają dech w piersiach! Uczniowie włożyli wiele zapału i zaangażowania w wykonywane zadania. Jesteśmy pod wrażeniem, że nasi uczniowie chcą pięknie pisać i dbać o promocję tej trochę dzisiaj już zapomnianej sztuki. Bo przecież kaligrafia jest wielką sztuką! Już teraz zapraszamy na spotkanie z Emilką, Igą i Igorem podczas pikniku szkolnego. Odbędą się specjalne warsztaty, podczas których każdy uczeń będzie mógł chociaż przez chwilę rozsmakować się w sztuce kaligrafii. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Beata Machura i Pani Agnieszka Podsiedlik - Szałas, które przygotowały dla uczniów dyplomy i piękne wydawnictwa albumowe. PIĘKNIE PISAĆ TO WIELKA SZTUKA Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego. Do konkursu przystąpili: Emilia Chabińska z klasy 8b, Iga Obcarska z 8b i Igor Siwek z klasy 6b. 20 grudnia wymienieni powyżej uczniowie zaprezentowali swój talent kaligraficzny w eliminacjach szkolnych. W I etapie przepisywali cytat z książki „Mały Książę”. Aforyzm brzmiał: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś”. Okazało się, że w naszych wychowankach drzemie niesamowita moc kreacji. Powstały przepiękne prace, które docenione zostały w 2. etapie konkursu. 20 lutego w bibliotece szkolnej odbył się kolejny etap zmagań konkursowych - tym razem na poziomie wojewódzkim. Uczniowie kaligrafowali cytat: ”Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.  Dokonania kaligraficzne Emilki, Igi i Igora zapierają dech w piersiach! Uczniowie włożyli wiele zapału i zaangażowania w wykonywane zadania. Jesteśmy pod wrażeniem, że nasi uczniowie chcą pięknie pisać i dbać o promocję tej trochę dzisiaj już zapomnianej sztuki. Bo przecież kaligrafia jest wielką sztuką! Już teraz zapraszamy na spotkanie z Emilką, Igą i Igorem podczas pikniku szkolnego. Odbędą się specjalne warsztaty, podczas których każdy uczeń będzie mógł chociaż przez chwilę rozsmakować się w sztuce kaligrafii. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Beata Machura i Pani Agnieszka Podsiedlik - Szałas, które przygotowały dla uczniów dyplomy i piękne wydawnictwa albumowe.

Plastyczne skarby Alicji  Wielgosik

 Alicja Wielgosik z klasy 5 C  włączyła się w projekt:  „Pasje naszych uczniów”.

Ala interesuje się literaturą - lubi czytać książki przyrodnicze i o treściach fantastycznych. Kocha zwierzęta, jest miłośniczką kotów i psów. Uwielbia z nimi przebywać, czytać o nich, oglądać bajki i filmy, zbierać gadżety związane z tymi zwierzątkami.

Jej pasją jest także rysowanie. W wolnych chwilach, Ala kreśli swoich ulubionych bohaterów: kotki lub pieski.

Wymyśla dla nich przygody, rysuje, spisuje i składa je w mini książeczki.

Stosuje także formę komiksu, aby opowiedzieć historię swoich obrazkowych bohaterów.

Jej zwierzątka mają subtelne i wdzięczne spojrzenie. Posługuje się w ich malowaniu ołówkiem,  kredką, pisakami i farbami.

Tworzy prace plastyczne wykorzystując pokłady nieograniczonej wyobraźni.

Alicja

Gratulujemy!!!

Spotkanie z autorem książek - Tomem Justyniarskim.

            W naszej szkole gościł Pan Tom Justyniarski - pisarz, autor książek, laureat nagród literackich, miłośnik przyrody, podróżnik, pedagog, obrońca zwierząt. Pomysłodawca oraz propagator tzw. „Pedagogiki serca”, „Okienka życia dla zwierząt”, „Dzieci czytają w schroniskach”.

Dnia 06.02.2023 roku, Pan Tom Justyniarski, spotkał się z uczniami wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej i przeprowadził „Lekcję o miłości do zwierząt”.

Opowiadał o swoich przygodach, zainteresowaniach o fascynacji przyrodą.

Pokazał piękno przyjaźni z pieskami, kotkami i innymi zwierzątkami. Podzielił się wrażeniami dotyczącymi pisania książek (jest autorem takich wydawnictw jak: „Psia misja”, „Psie troski”, „Kocia mama”, „Tajemnice drzew”).

Organizatorki spotkania: Pani B. Ufnalska, Pani B. Machura zaproponowały uczniom także udział w  konkursie plastycznym: ”Moi przyjaciele: pies i kot”.

Wpłynęło 67 pięknych prac, które eksponowano w czasie spotkania z pisarzem. Gość był zauroczony pieskami i kotkami - bohaterami ilustracji, rysunków, które przygotowały dzieci, posługując się w ich wykonaniu, różnymi technikami i środkami artystycznymi.

Spośród nich, Pan T. Justyniarski, jako przewodniczący komisji oceniającej wraz z Panią Dyrektor Martą Świderek, wybrał dzieła małych artystów - laureatów konkursu, którym wręczył nagrody i dyplomy.

Spotkanie z Panem Tomem Justyniarskim było dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły wyróżnieniem, przeżyciem i przygodą.

Tomasz Jastyniarski

 

 Z akcji czytelniczej: „Wypożycz książkę na święta”.

 W grudniu w bibliotece szkolnej została zorganizowana akcja czytelnicza: „Wypożycz książkę na święta”.

Uczniowie, którzy wypożyczyli w tym czasie książkę, otrzymali kartkę z życzeniami świątecznymi oraz słodką niespodziankę.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie wypożyczono na czas świąteczny 86 książek.

Spośród wypożyczających zostały wylosowane dwie nagrody główne w postaci książek. Otrzymali je: Nicola Nowak z klasy 2 a i Lena Cieślicka z 8 c.

Dziękujemy za udział i zachęcamy do wypożyczenia książek na ferie.

 Z akcji czytelniczej: „Wypożycz książkę na święta”. W grudniu w bibliotece szkolnej została zorganizowana akcja czytelnicza: „Wypożycz książkę na święta”. Uczniowie, którzy wypożyczyli w tym czasie książkę, otrzymali kartkę z życzeniami świątecznymi oraz słodką niespodziankę. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie wypożyczono na czas świąteczny 86 książek. Spośród wypożyczających zostały wylosowane dwie nagrody główne w postaci książek. Otrzymali je: Nicola Nowak z klasy 2 a i Lena Cieślicka z 8 c. Dziękujemy za udział i zachęcamy do wypożyczenia książek na ferie.  Z akcji czytelniczej: „Wypożycz książkę na święta”. W grudniu w bibliotece szkolnej została zorganizowana akcja czytelnicza: „Wypożycz książkę na święta”. Uczniowie, którzy wypożyczyli w tym czasie książkę, otrzymali kartkę z życzeniami świątecznymi oraz słodką niespodziankę. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie wypożyczono na czas świąteczny 86 książek. Spośród wypożyczających zostały wylosowane dwie nagrody główne w postaci książek. Otrzymali je: Nicola Nowak z klasy 2 a i Lena Cieślicka z 8 c. Dziękujemy za udział i zachęcamy do wypożyczenia książek na ferie.  Z akcji czytelniczej: „Wypożycz książkę na święta”. W grudniu w bibliotece szkolnej została zorganizowana akcja czytelnicza: „Wypożycz książkę na święta”. Uczniowie, którzy wypożyczyli w tym czasie książkę, otrzymali kartkę z życzeniami świątecznymi oraz słodką niespodziankę. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie wypożyczono na czas świąteczny 86 książek. Spośród wypożyczających zostały wylosowane dwie nagrody główne w postaci książek. Otrzymali je: Nicola Nowak z klasy 2 a i Lena Cieślicka z 8 c. Dziękujemy za udział i zachęcamy do wypożyczenia książek na ferie.  Z akcji czytelniczej: „Wypożycz książkę na święta”. W grudniu w bibliotece szkolnej została zorganizowana akcja czytelnicza: „Wypożycz książkę na święta”. Uczniowie, którzy wypożyczyli w tym czasie książkę, otrzymali kartkę z życzeniami świątecznymi oraz słodką niespodziankę. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie wypożyczono na czas świąteczny 86 książek. Spośród wypożyczających zostały wylosowane dwie nagrody główne w postaci książek. Otrzymali je: Nicola Nowak z klasy 2 a i Lena Cieślicka z 8 c. Dziękujemy za udział i zachęcamy do wypożyczenia książek na ferie.

 Z akcji czytelniczej: „Wypożycz książkę na święta”. W grudniu w bibliotece szkolnej została zorganizowana akcja czytelnicza: „Wypożycz książkę na święta”. Uczniowie, którzy wypożyczyli w tym czasie książkę, otrzymali kartkę z życzeniami świątecznymi oraz słodką niespodziankę. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, łącznie wypożyczono na czas świąteczny 86 książek. Spośród wypożyczających zostały wylosowane dwie nagrody główne w postaci książek. Otrzymali je: Nicola Nowak z klasy 2 a i Lena Cieślicka z 8 c. Dziękujemy za udział i zachęcamy do wypożyczenia książek na ferie.

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  RETORYCZNY

Jako nauczyciele staramy się, by uczniowie naszej szkoły nieustająco poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. Ważne jest, by rozwijali swoje pasje i mierzyli się z nowymi wyzwaniami.

W tym roku szkolnym pierwszy raz (z inicjatywy pani Agnieszki Podsiedlik-Szałas i pani Beaty Machury) przystąpiliśmy do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RETORYCZNEGO, ogłoszonego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jest to 2. edycja konkursu.

Do konkursu zgłosili się tylko uczniowie klas 8. Wynika to z pewnością z tego, że uczniowie musieli już posiadać rozległą wiedzę z zakresu retoryki. Musieli opanować szereg pojęć retorycznych, umieć wskazać je w tekście, określić ich funkcję. Udzielane odpowiedzi miały być jasne, precyzyjne, uporządkowane, odznaczające się wysoką kulturą językową. Punkty przyznawane były wtedy, jeśli uczeń zawarł odpowiedź w postaci zdania złożonego współrzędnie lub podrzędnego. Zadaniem uczestników konkursu było również napisanie dłuższej pracy.

Arkusz konkursowy był bardzo trudny. Naszym uczniom nie udało się przejść do kolejnego etapu. Najważniejsze jest, że mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe i stylistyczne.

Konkurs retoryczny

 Wybieram czytanie zamiast na komputerze granie - projekt czytelniczy.

 Uczniowie klas ósmych włączyli się w realizację zadań z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez przygotowanie, pod kierunkiem wychowawców,  prac na temat promocji  czytelnictwa.

Na godzinach wychowawczych koncentrowali się na wymyślaniu haseł (jedno z nich jest tytułem projektu), wierszyków, rymowanek promujących czytelnictwo, książkę, bibliotekę, które stały się elementami wykonanych przez nich plakatów.

Stosując różnorodne środki wyrazu plastycznego, przygotowali afisze, których ekspozycję można zobaczyć na holu szkoły.

Oprócz głównego celu - zachęcania do czytania i przekonania, ile wartości płynie z obcowania z książką - uczniowie doskonalili umiejętności pracy w grupie, co korzystnie wpłynęło na pogłębienie integracji zespołu.

 wybieram czytanie

 

ZAKŁADKI  - KSIĄŻKOWE WSPOMNIENIA

           Uczniowie klas drugich pod kierunkiem wychowawców brali udział w projekcie czytelniczym promującym książkę, bibliotekę, literaturę, popularyzującym czytanie jako formę spędzania wolnego czasu. Projekt skierowany był także na rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci, ich wyobraźni twórczej. 

Drugoklasiści  po przeczytaniu wybranej przez siebie książki ze zbiorów szkolnej biblioteki lub własnych, wykonali z dużą pomysłowością, estetyką i oryginalnością, zaprojektowane przez siebie zakładki, nawiązujące do treści przeczytanych bajek, baśni, wierszyków, opowiadań. Każda zakładka informowała o tytule książki i jej twórcy.

Autorzy prac zastosowali różne techniki i środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, filc. wełnę, brokat, naklejki, modelinę…

Przepiękne zakładki zostały wyeksponowane na przewiązce szkoły. Zapraszamy do ich podziwiania.

zakładki

Gratulujemy!

I miejsce dla Wiktorii Pycela  w IX Wojewódzkim  Konkursie Fotograficznym  „Biblioteka w oczach czytelnika”

 

Wiktoria Pycela, uczennica klasy 8d, została laureatką IX Wojewódzkiego  Konkursu Fotograficznego „Biblioteka w oczach czytelnika”, zorganizowanego przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP w Katowicach. W kategorii: szkoły podstawowe, klasy 7-8, zdobyła I miejsce.

 

Jej fotografia „Dwa czytelnicze światy” otrzymała uznanie Jury. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła wartość artystyczną zdjęcia, a także podkreśliła zgodność wymowy fotografii z regulaminowym tematem.

Uczennica przedstawiając szkolną bibliotekę zastosowała kontrast  barw  i połączyła je ze sobą, tworząc szczególną atmosferę, tajemniczości, jak i aurę teraźniejszości.

Okulary z kolorowym jednym szkłem, przez które zobaczyć można część czytelni i z drugim czarno - białym, obrazującym przestrzeń wypożyczalni,  Wiktoria zamieściła w centralnej części zdjęcia.

To te „magiczne okulary” wskazują na księgozbiór biblioteczny z perspektywy dwóch czytelników mających różne preferencje i zainteresowania czytelnicze.

Są przesłaniem, o którym chciała opowiedzieć zdjęciem: książki, które czytamy kierują nas w stronę świata niezwykłego, nieznanego i wpisują się zarazem w naszą codzienność.  

Wykazując się  inwencją twórczą, pracowitością, chęcią uczestnictwa w konkursie i promocji naszej szkoły, czytelnictwa, w sposób oryginalny przedstawiła na wyróżnionej fotografii naszą szkolną bibliotekę.

Biblioteka w oczach czytelnika

Biblioteka w oczach czytelnika

Gratulujemy!

Spotkanie konkursowe przy poezji patriotycznej

 

Tegoroczny VI Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej wprowadził nas w obchody Narodowego Święta Niepodległości i był okazją do wychwalania poprzez poetyckie słowo historii, osiągnięć, miłości do kraju, piękna języka ojczystego, narodowej kultury, tradycji, a także do kultywowania i promowania  wzorców osobowych i zachowania.

 Konkurs odbył się dziewiątego listopada w bibliotece szkolnej. Wystąpiło w nim 26 uczniów, którzy zaprezentowali piękne patriotyczne utwory wierszowane, wykazując się recytatorskim talentem.

 

Jury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Marty Świderek oceniało recytujących w kategorii klas IV -VIII i postanowiło wyróżnić następujących uczniów:

I miejsce - Zuzanna Dziura- V c,

II miejsce - Zuzanna Pikuła- V c,

III miejsce - Iga  Obcarska,- VIII b,

wyróżnienie - Julia Paryż, Oliwia Siegmund, Julia Dudzińska, Kornelia Kumorek.

 

W kategorii klas I -III  przyznano następujące miejsca:

I miejsce - Hanna Pokraczyńska- III a,

II miejsce - Oliwia Bąk- II c, Wojciech Gienis - II b

III miejsce - Maja Delikowska- III a,  Hana Domagalik - I a,

Laureatów uhonorowano dyplomami i nagrodami, pozostałych uczestników konkursu dyplomami.

 Spotkanie z poezją patriotyczną

Spotkanie z poezją patriotyczną

Gratulujemy wszystkim wykonawcom wspaniałych występów.

Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej - projekt  czytelniczy.

 Uczniowie klas: I a, I b i I c uczestniczyli w projekcie zainicjowanym przez bibliotekę szkolną, którego celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, książką, biblioteką, zachęcenie do korzystania z wypożyczalni i czytelni, rozwijanie zdolności plastycznych oraz popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Pierwszoklasiści brali udział w lekcji bibliotecznej. W końcowej części zajęć wypożyczyli wskazaną przez siebie książkę. Po jej  przeczytaniu przygotowali  ilustrację - wspomnienie z lektury. Powstały piękne rysunki wykonane różnymi technikami plastycznymi. Każdego autora pracy nagrodzono dyplomem i książką. Wystawę książkowych obrazów można oglądać na holu szkoły.

Pierwsza książka

Gratulujemy pierwszoklasistom pierwszej czytelniczej przygody i zapraszamy ich do częstego korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki.

II SZKOLNY KONKURS  PIĘKNEGO PISANIA „O DYREKTORSKIE PIÓRO”

 W II Szkolnym Konkursie Pięknego Pisania „O Dyrektorskie Pióro”  przypomniano słowa „Roty” autorstwa Marii Konopnickiej - Patronki Roku 2022. Maria Konopnicka wpisuje się również w tegoroczne obchody 120- lecia  powstania Szkoły Podstawowej nr 2, gdyż placówka nosi jej imię. Chętni uczniowie z klas 6 - 8 podjęli się realizacji konkursowego zadania: przepisania słów „Roty”. W sposób doskonały, pięknym charakterem pisma, estetycznie, celująco pod względem poprawności gramatycznej i ortograficznej uczynili to Laureaci, wyłonieni przez Komisję konkursową:

 I miejsce- Maja Grzebinoga, klasa 8 c

II miejsce - Emilia Chabińska - klasa 8b,  Alex Woźniak - klasa 8 c

III miejsce -  Igor Siwek, klasa 6 b

Zwyciężczyni konkursu, z rąk Dyrektora Szkoły - Pani Marty Świderek, otrzymała główną nagrodę, zestaw: pióro i długopis oraz publikację książkową, pozostali laureaci nagrodzeni zostali wydawnictwami albumowymi. Wszystkim uczestnikom Pani Dyrektor wręczyła dyplomy.

Prace uczniów można oglądać na przewiązce szkolnej.

Konkurs

Konkurs

Gratulujemy!

Twórczość Marii Konopnickiej na XIII urodziny szkolnego konkursu „Pięknie czytam”.

 Dnia 28.10.2022 roku w Bibliotece szkolnej SP 2 odbył się XIII szkolny konkurs „Pięknie czytam”, który postanowiono włączyć w projekt czytelniczy: „Twórczość Marii Konopnickiej patronki Szkoły Podstawowej nr 2 w Czeladzi w rocznicę 120  - lecia powstania placówki”.

Zorganizowane wydarzenie czytelnicze miało na celu uhonorować literaturę M. Konopnickiej, podkreślić fakt ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, przypomnieć patronkę naszej szkoły, którą jest pisarka, promować czytelnictwo, zdolności czytelnicze uczniów, zainteresować książką ze zbiorów szkolnej biblioteki.

Werdyktem Jury pod przewodnictwem Pani Wicedyrektor Agnieszki Szkutnik, w rywalizacji o miano najpiękniej czytającej/czytającego, zwycięzcami zostali:

I miejsce - Nadia Madetko, klasa 4 b

II miejsce - Bartosz Mucha, klasa 4 c

III miejsce - Aleksandra Buczyńska - klasa 4a, Malwina Czajkowska -  klasa 4 c.

Laureatów nagrodzono dyplomami i książkami, pozostałych: Milenę Tutak z 4 c, Marcela Kopcia z 4 b, Jakuba Kołodzieja z 4 b, Malwinę Majewską, wyróżnieniami.

Uczestnicy konkursu wykazali się pracowitością, obowiązkowością i starannością w przygotowaniu wystąpień, zdolnościami aktorskimi w interpretacji czytanego tekstu.

Dopełnieniem spotkania była konferansjerka, z dużą elegancją  prowadziły konkurs Daria Pycela i Wiktoria Pycela - uczennice klasy 8 d.

 Pięknie czytam

Gratulujemy!

IGOR SIWEK- WYRÓŻNIONY  w XIV Wojewódzkim Konkursie Poetyckim  "Pamięci Haliny Poświatowskiej"

 

W tym roku szkolnym nauczyciel bibliotekarz Beata Machura zaproponowała uczniom zabawę słowem -zredagowanie wyjątkowego wiersza, napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej lub utworu inspirowanego Jej twórczością.

Tematyka wiersza została ujęta regulaminie XIV Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego "Pamięci Haliny Poświatowskiej".

Prace konkursowe przygotowali uczniowie: Igor Siwek z klasy 6 b i Alex Woźniak z 8 c.

Wiersz Igora Siwka pt. „Tam skąd przychodzi cisza” otrzymał uznanie Jury- wyróżnienie w  konkursie.

W jego twórczości doceniono  oryginalność ujęcia tematu, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.

Wybór tekstu poetyckiego Igora został wskazany  przez Komisję konkursową spośród  nadesłanych na konkurs 36 utworów z 19 szkół.

IGOR SIWEK- WYRÓŻNIONY w XIV Wojewódzkim Konkursie Poetyckim

Gratulujemy!

 „Bohaterowie wierszy Marii Konopnickiej”

 - wyniki konkursu zorganizowanego dla uczniów klas I -III przez Bibliotekę szkolną SP2. Uczestnicy przedsięwzięcia czytelniczo - plastycznego wykonali bardzo piękne i ciekawe ilustracje, w których postacią pierwszoplanową jest bohater wybranego wiersza Marii Konopnickiej.

 Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Lena Dej II c, Oliwia Bąk II c;

II miejsce - Igor Woźniak II b, Julia Chabińska I a;

III miejsce - Maja Gładysz I c, Kamil Jachimczyk I a.

Wyróżnienia otrzymali: Victoria Otręba II c, Laura Sojska I c, Nel Ciszek I a, Lena Kubinek I a, Julia Józwik I a, Szymon Dziwak I a, Michał Tarka I a,  Karol Nawrot I a, Hana Domagalik I a, Julia Fałek I a, Maja Matyja I c, Natalia Moskwiak I a, Nadia Radosiewicz II a. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów miała miejsce w dniu 25.10.2022 roku w szkolnej bibliotece z udziałem Pani Dyrektor. Mieniące się pięknymi barwami rysunki wystawiono na holu szkoły. Można je oglądać i podziwiać talent plastyczny autorów konkursowych prac. Gratulujemy uczniom czytelniczo - plastycznej  przygody.

Bohaterowie wierszy Marii Konopnickiej

Bohaterowie wierszy Marii Konopnickiej

Wzbogacamy księgozbiór, promujemy czytelnictwo  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w SP2

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 uzyskała  po raz kolejny wsparcie finansowe z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - Priorytet 3, w kwocie 4500.00 PLN, w tym 900.00 PLN wkład własny, na zakup książek, wyposażenia do biblioteki, realizację działań promujących czytelnictwo. Program skierowany jest przede wszystkim na wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.

      W październiku zakupiliśmy 109 woluminów, 3 audiobooki, 23 piękne wydawnictwa albumowe - nagrody dla uczestników konkursów i wydarzeń czytelniczych.

Dokonaliśmy także zakupu mobilnej, dwustronnej  tablicy korkowej, która posłuży do promocji  naszej biblioteki i czytelnictwa: literatury, prac konkursowych uczniów, ich pasji.

Wybór tytułów został ustalony zgodnie z potrzebami biblioteki, sugestiami i propozycjami literatury podanej przez uczniów, rodziców i nauczycieli, recenzjami nowości wydawniczych dostępnymi na portalach edukacyjnych. Jesteśmy pewni, że tak atrakcyjny księgozbiór pozwoli uczniom miło spędzić czas, pomoże w nauce, dostarczy wielu wrażeń, rozbudzi zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanej literatury, da możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach i projektach edukacyjnych, zapoczątkuje nowe, ciekawe spotkania, działania na rzecz promowania czytelnictwa.

 Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w SP 2

Biblioteka szkolna po raz trzeci zorganizowała 29 września wspólne czytanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, ogłoszonego przez Polską Izbę Książki w 2001 roku. Nauczyciele czytali uczniom na lekcjach fragmenty wybranej przez siebie książki ze zbiorów własnych lub z księgozbioru biblioteki szkolnej. Uczniowie klas starszych także podjęli wyzwanie czytelnicze, prezentując swoim koleżankom i kolegom ulubioną literaturę. Akcja głośnego czytania była świetnym, szkolnym wydarzeniem promującym czytelnictwo.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w SP2

 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Głównym celem podjętych  działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

List do Rodziców: „Dlaczego warto czytać”

 

PASJE NASZYCH UCZNIÓW

- oryginalne rysunki Klaudii Bystrowskiej

 W roku szkolnym 2022/23 w planach pracy biblioteki szkolnej ujęty został projekt: PASJE NASZYCH UCZNIÓW, zainicjowany w ubiegłym roku szkolnym. Jego głównym celem jest pokazanie i podkreślenie działań kierowanych na wszechstronny rozwój uczniów, promocja ich twórczości i osiągnięć na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. W holu głównym szkoły możemy obejrzeć wystawę wyjątkowych prac plastycznych uczennicy klasy VIII c Klaudii Bystrowskiej.

Świat namalowany przez Klaudię na oryginalnym formacie papieru (13cm x 21cm, 14,5 cm x 21cm ),  skierowany jest w stronę bajki, baśni, fantastyki. Mieszają się w nim postaci subtelne, miłe w swym zewnętrznym wyglądzie, jak i „inne”, wywołujące u odbiorcy trwogę. Kontrast tematyczny rysunków wzbudza zainteresowanie, zwłaszcza, że Klaudia maluje je z niezwykłą precyzją. Rysunki charakteryzuje nie tylko tematyka, ale również bogata kolorystyka. Klaudia szkicuje swoje rysunki, następnie koloruje. Posługuje się wyłącznie markerami. Inspiracją do tworzenia prac plastycznych stał się dla niej serwis społecznościowy z materiałami wizualnymi. Rysowanie sprawia uczennicy wiele przyjemności. Wszystkie prace malowała „do szuflady”. Odważyła się jednak na ich pokaz i promocję.

Gratulujemy Klaudii oryginalnego dorobku plastycznego, życzymy satysfakcji z kreślenia obrazów, sukcesów, zachęcamy do pracy nad sobą, służymy pomocą, wiedzą, współpracą.

Prace Klaudii

 

Rok szkolny 2021/2022

Pochwal się, co czytasz!

Biblioteka szkolna przygotowała ofertę akcji czytelniczej dla Naszych Uczniów pod hasłem „Pochwal się, co czytasz!” z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI.

Pochwal się co czytasz

Wokół magicznego drzewa

Miłośniczki literatury Andrzeja Maleszki, uczennice klasy VI d: Natalia Szuwała, Daria Pycela i Wiktoria Pycela, brały udział w eliminacjach szkolnych IV Regionalnego Konkursu Czytelniczego „Wokół Magicznego Drzewa’.
Organizatorem konkursu na terenie naszej placówki była biblioteka szkolna.

Wokół magicznego drzewa

Biblioteczne Walentynki

Zakochaj sie w czytaniu

KONKURS dla Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 „Legendy czeladzkie w obrazach”

O konkursie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA 

Święto Kubusia Puchatka zostało ustanowione na pamiątkę urodzin jego twórcy - Alana Alexandra Milne’a.
Autor uwielbianego przez miliony, sympatycznego Kubusia Puchatka urodził się w Londynie, 18 stycznia 1882 roku.

Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej 

Po raz czwarty zatrzymaliśmy się na słowach  utworów wierszowanych literatury pięknej o tematyce patriotycznej organizując dnia 23 listopada 2020 roku Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej.

Konkurs

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
Biblioteka szkolna - organizator święta, przygotowała dla uczniów klas I -III zagadki, quizy, wystawę bajek i baśni z bogatego księgozbioru literatury dziecięcej i zaprosiła do ich wypożyczenia.
W tym dniu uczniowie klas pierwszych kolorowali bajkowych bohaterów. Drugoklasiści wykonywali prace plastyczne- rysowali swoją ulubioną postać z bajek lub baśni.

Krzyżówka

Rozwiąż krzyżówkę

Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy Naszych Uczniów do udziału w konkursie fotograficznym:

Lubię książki!/ Czytam w domu!/
Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY!

Info o konkursie

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Szanowni Czytelnicy!

Biblioteka Szkolna SP2 zaprasza do świętowania z okazji Października - Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

W 1999 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego
ustanowiło Święto Bibliotek Szkolnych, które trwa przez cały październik.
Biblioteki szkolne w tym czasie organizują wiele wydarzeń i świętują z czytelnikami.

Nasza biblioteka przygotowała dla Was wiele atrakcji


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi.29 września 2020 roku książka była wszechobecna w naszej szkole.

Biblioteka szkolna zaprosiła Grono Pedagogiczne do udziału w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania i przeczytania uczniom na swojej lekcji fragmentu wybranej przez siebie książki ze zbiorów własnych lub ze szkolnej biblioteki.

Starannie dobrane, przygotowane i przeczytane fragmenty bajek, baśni, opowiadań, przez tych nauczycieli,  którzy włączyli się w akcję, zaciekawiły słuchaczy - uczniów poszczególnych klas.

Wśród czytanej na głos literatury pięknej wybrano także poezję dziecięcą.

 Akcja była wspaniałą okazją, by zachęcić dzieci do czytania i zareklamować książki ze zbiorów szkolnej biblioteki.

Mamy nadzieję, że Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania stanie się tradycją w naszej szkole.

do góry